Szkolenia      

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – trwa nabór na VII edycję

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu do zawodu „pracownik socjalny” oraz dwudziestoletnie w kształceniu kadr pomocy społecznej na studiach podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej. Wydział Socjologii UAM znajduje się na liście podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgoda z dnia 19 lutego 2014 roku DPS-VI-51111-496-19-MJ/14(11).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Wydziału Socjologii UAM:
http://socjologia.amu.edu.pl/studenci/szkolenia-specjalizacyjne

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy społecznej jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kurs mogą być przyjęte osoby pracujące lub przygotowujące się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku.

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z programem oraz wszystkimi formalnymi zasadami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej z dnia 26 września 2012 roku. Program ten jest adresowany zarówno do kadry kierowniczej państwowej i samorządowej instytucji pomocy społecznej, jak i liderów organizacji pozarządowych oraz innych osób, które chcą poszerzyć wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

Wykładowcami w ramach szkolenia są specjaliści – nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz specjaliści – praktycy posiadający bogate doświadczenie w szkoleniu kadr pomocy społecznej.

Zajęcia odbywają się w weekendy co dwa tygodnie.

Planowany termin rozpoczęcia:

16 października 2021

Koszt szkolenia:

3 200,00 PLN

Więcej informacji:

pod nr tel.: 61 829 22 59; email: [email protected] oraz [email protected]

Komentarze Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – trwa nabór na VII edycję (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatek osłonowy z OPS – bezpłatne szkolenie online

26 stycznia 2022      TAGI:         
Od 1 stycznia 2022 r. ustawodawca wprowadza nowe zadania zlecone wszystkim gminom. Polegają...»
Piecza zastępcza. Praca z rodziną bilogiczną

Piecza zastępcza. Praca z rodziną biologiczną. Szkolenie online.

13 września 2022      TAGI:      
🤝Współpraca PCPR i OPS przy odbiorze dzieci z rodziny biologicznej oraz wspólne...»
III edycja Akademii Prawa Unijnego

Ruszyły zapisy uzupełniające na nową edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Fundacja Gospodarcza Pro Europa prowadzi nabór uzupełniający na nową edycję szkolenia...»
Bezpłatne webinary dla pomocy społecznej.

Bezpłatne webinary dla pomocy społecznej

31 marca 2023      TAGI:         
Na platformie YouTube został uruchomiony kanał szkolenia.expert, na którym będą...»
Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych

Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych. Dokumentacja. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi. PRZEDSPRZEDAŻ.

18 września 2023      TAGI:         
W świetle znowelizowanej ustawy nową formą organizacyjną, która zastępuje dotychczasowe...»