Szkolenia      

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – trwa nabór na VII edycję

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu do zawodu „pracownik socjalny” oraz dwudziestoletnie w kształceniu kadr pomocy społecznej na studiach podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej. Wydział Socjologii UAM znajduje się na liście podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgoda z dnia 19 lutego 2014 roku DPS-VI-51111-496-19-MJ/14(11).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Wydziału Socjologii UAM:
http://socjologia.amu.edu.pl/studenci/szkolenia-specjalizacyjne

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy społecznej jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kurs mogą być przyjęte osoby pracujące lub przygotowujące się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku.

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z programem oraz wszystkimi formalnymi zasadami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej z dnia 26 września 2012 roku. Program ten jest adresowany zarówno do kadry kierowniczej państwowej i samorządowej instytucji pomocy społecznej, jak i liderów organizacji pozarządowych oraz innych osób, które chcą poszerzyć wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

Wykładowcami w ramach szkolenia są specjaliści – nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz specjaliści – praktycy posiadający bogate doświadczenie w szkoleniu kadr pomocy społecznej.

Zajęcia odbywają się w weekendy co dwa tygodnie.

Planowany termin rozpoczęcia:

16 października 2021

Koszt szkolenia:

3 200,00 PLN

Więcej informacji:

pod nr tel.: 61 829 22 59; email: [email protected] oraz [email protected]

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Metodyka i metodologia pracy socjalnej – trwa nabór na studia podyplomowe

Metodyka i metodologia pracy socjalnej – trwa nabór na studia podyplomowe

24 września 2021      TAGI:         
Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej...»
Specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 6 edycja, Łomża

Szkolenia specjalizacyjne: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 6 edycja /woj. podlaskie – Łomża/

Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»
Szkolenie online dla inspektorów danych osobowych

Szkolenie online dla inspektorów ochrony danych

28 września 2020      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizują...»
Darmowe szkolenie online z nowego PZP

Darmowe szkolenie online z nowego PZP

22 marca 2021      TAGI:      
W dniu 24.03.2021r. o godz. 12:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie online „Nowe...»

Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu „Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia”

18 lutego 2020      TAGI:         
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest organizacją pozarządową....»