Newsy         

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

Uchwałą z dnia 2021-11-08 Sygn. akt I OPS 2/21 Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące pomniejszania dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, uiszczane przez dłużnika alimentacyjnego, czy to dobrowolnie czy też podlegające ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej, na rzecz funduszu alimentacyjnego.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, przepis art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dalej powoływanej jako u.p.s., zawiera regulację szczególną, która umożliwia pomniejszenie przychodu wyłącznie o enumeratywnie wymienione należności. Z art. 8 ust. 3 (zdanie wprowadzające u.p.s.) wynika zasada, że za dochód uważa się wszystko z wyjątkiem tego, co wymieniono w dalszej treści art. 8 ust. 3-5 u.p.s. Skoro więc pomniejszenie tego przychodu m. in. o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób stanowi dla ustawodawcy wyjątek od zasady, to nie ma podstaw, aby pojęcie „alimenty” w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s. rozszerzać na ustawowo odmienne pojęcia „należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu”, „świadczenia z funduszu” i „należności z tytułu świadczeń z funduszu” – w rozumieniu art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Uchwała jednoznacznie wyjaśnia zagadnienie.

Uchwała NSA:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70C41BE400

Komentarze Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

12 czerwca 2023      TAGI:      
Już od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę....»
Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

17 maja 2023      TAGI:      
W dniu 12 maja 2023r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Forum Praktyków Pomocy Społecznej

Forum Praktyków Pomocy Społecznej

09 lutego 2024      TAGI:   
Serdecznie zapraszamy na Forum Praktyków Pomocy Społecznej, organizowane przez Fundację...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»