Newsy         

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

Uchwałą z dnia 2021-11-08 Sygn. akt I OPS 2/21 Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące pomniejszania dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, uiszczane przez dłużnika alimentacyjnego, czy to dobrowolnie czy też podlegające ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej, na rzecz funduszu alimentacyjnego.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, przepis art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dalej powoływanej jako u.p.s., zawiera regulację szczególną, która umożliwia pomniejszenie przychodu wyłącznie o enumeratywnie wymienione należności. Z art. 8 ust. 3 (zdanie wprowadzające u.p.s.) wynika zasada, że za dochód uważa się wszystko z wyjątkiem tego, co wymieniono w dalszej treści art. 8 ust. 3-5 u.p.s. Skoro więc pomniejszenie tego przychodu m. in. o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób stanowi dla ustawodawcy wyjątek od zasady, to nie ma podstaw, aby pojęcie „alimenty” w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s. rozszerzać na ustawowo odmienne pojęcia „należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu”, „świadczenia z funduszu” i „należności z tytułu świadczeń z funduszu” – w rozumieniu art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Uchwała jednoznacznie wyjaśnia zagadnienie.

Uchwała NSA:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70C41BE400

Komentarze Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

12 czerwca 2023      TAGI:      
Już od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę....»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

01 września 2022      TAGI:      
Z dniem 1 września wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»
Małgorzata55 » 02 października 2023, 13:24

ukraina

dolga » 02 października 2023, 13:06

szkolenie bhp dla praktykanta - klasyfikacja

shannon » 02 października 2023, 12:51

wnioskodawca w areszcie

Asia4 » 02 października 2023, 12:41

renta rodzinna

jasiak » 02 października 2023, 12:28

przekazanie do innej gminy