Newsy         

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

Uchwałą z dnia 2021-11-08 Sygn. akt I OPS 2/21 Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące pomniejszania dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, uiszczane przez dłużnika alimentacyjnego, czy to dobrowolnie czy też podlegające ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej, na rzecz funduszu alimentacyjnego.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, przepis art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dalej powoływanej jako u.p.s., zawiera regulację szczególną, która umożliwia pomniejszenie przychodu wyłącznie o enumeratywnie wymienione należności. Z art. 8 ust. 3 (zdanie wprowadzające u.p.s.) wynika zasada, że za dochód uważa się wszystko z wyjątkiem tego, co wymieniono w dalszej treści art. 8 ust. 3-5 u.p.s. Skoro więc pomniejszenie tego przychodu m. in. o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób stanowi dla ustawodawcy wyjątek od zasady, to nie ma podstaw, aby pojęcie „alimenty” w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s. rozszerzać na ustawowo odmienne pojęcia „należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu”, „świadczenia z funduszu” i „należności z tytułu świadczeń z funduszu” – w rozumieniu art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Uchwała jednoznacznie wyjaśnia zagadnienie.

Uchwała NSA:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/70C41BE400

Komentarze Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Będzie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

20 października 2021      TAGI:         
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja wpłynie...»
Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

W dniu 7.11.2022 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Projekt zakłada m.in. przyznanie natychmiastowych alimentów na rzecz dziecka

Będą natychmiastowe alimenty. Szykuje się reforma prawa rodzinnego

12 maja 2021      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny...»
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

19 stycznia 2021      TAGI:      
Do 5 lutego można składać wnioski w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program...»
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy

02 maja 2022      TAGI:      
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r.ozmianie...»