NSA

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

Zgodnie z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach... »
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) przez użyty w ustawie... »
Osoba czasowo wykonująca obowiązku kierownika GOPS również musi spełniać kryteria przewidziane dla kierownika jednostki

Osoba czasowo wykonująca obowiązku kierownika GOPS również musi spełniać kryteria przewidziane dla kierownika jednostki

Naczelny Sąd Administracyjny na kanwie orzeczenia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie sygn. akt I OSK 1246/23 dokonał analizy wymogów, jakie ustawodawca... »
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej kilkukrotnie stawała się przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak... »
Szczególnie uzasadniony przypadek okiem NSA

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

Uchwałą z dnia 2021-11-08 Sygn. akt I OPS 2/21 Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące pomniejszania dochodu osoby ubiegającej... »
„Aktywny samorząd”

NSA o świadczeniu pielęgnacyjnym dla żony

Jak podkreśla Naczelny Sąd Administracyjny, dalej powoływany jako NSA, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom wymienionym przez ustawodawcę,... »

NSA podjął uchwałę dotyczącą opłat za DPS

TAGI:
Zgodnie z treścią art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny... »

Rodzic na wychowawczym z dwoma dodatkami na bliźnięta

TAGI:
Osoby, które na urlopie wychowawczym opiekują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, mają prawo do dodatku do zasiłku... »
regulamin pracy    dofinansowanie    certyfikat    władza rodzicielska    modernizacja    ochrona danych osobowych    odpłatność    nienależnie pobrane świadczenia    
KOMGOPS » 20 lutego 2024, 14:23

pomost

ilona79 » 20 lutego 2024, 14:17

Czy pieniądze z PCPR wlicza sie do dochodu?

Białyjednorożec » 20 lutego 2024, 14:03

Posiłek w szkole i w domu

ewa06 » 20 lutego 2024, 14:02

od kiedy uzysk ????

:-) » 20 lutego 2024, 13:59

umowa najmu