Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w kodeksie pracy.

Projektowane zmiany dotyczą przede wszystkim:

• wydłużenia urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej do odpowiednio 41 i 43 tygodni. Dodatkowo każdy z rodziców będzie miał gwarancję 9 tygodni urlopu z możliwością przeniesienia na drugiego rodzica.

• zwiększenia wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego oraz ustalenia go na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku;

• urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny – wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych;

• zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, przysługującego w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika w wymiarze dwóch dni (lub odpowiednio 16 godzin w roku kalendarzowym). Za każdy z tych dni przysługiwałaby połowa stawki wynagrodzenia.

• elastyczniejszej organizacji pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat;

• braku możliwości zlecania bez zgody pracownika pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o projektowanych zmianach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-zmiany-dla-rodzicow-projekt-zmian-w-kodeksie-pracy-trafil-do-konsultacji-spolecznych

Komentarze Zmiany w kodeksie pracy (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

11 kwietnia 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

23 listopada 2022      TAGI:      
Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wrodzinie....»
Ustawy o samorządzie gminnym

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»