Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w kodeksie pracy.

Projektowane zmiany dotyczą przede wszystkim:

• wydłużenia urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej do odpowiednio 41 i 43 tygodni. Dodatkowo każdy z rodziców będzie miał gwarancję 9 tygodni urlopu z możliwością przeniesienia na drugiego rodzica.

• zwiększenia wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego oraz ustalenia go na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku;

• urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny – wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych;

• zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, przysługującego w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika w wymiarze dwóch dni (lub odpowiednio 16 godzin w roku kalendarzowym). Za każdy z tych dni przysługiwałaby połowa stawki wynagrodzenia.

• elastyczniejszej organizacji pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat;

• braku możliwości zlecania bez zgody pracownika pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o projektowanych zmianach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-zmiany-dla-rodzicow-projekt-zmian-w-kodeksie-pracy-trafil-do-konsultacji-spolecznych

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

Dodatek za trudne warunki pracy w DPS

17 marca 2021      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Będą zmiany w zatrudnieniu socjalnym

29 lipca 2021      TAGI:         
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Projektowane zmiany...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej

23 grudnia 2021      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

06 grudnia 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące