Zmiany w kodeksie pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w kodeksie pracy.

Projektowane zmiany dotyczą przede wszystkim:

• wydłużenia urlopu rodzicielskiego z 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej do odpowiednio 41 i 43 tygodni. Dodatkowo każdy z rodziców będzie miał gwarancję 9 tygodni urlopu z możliwością przeniesienia na drugiego rodzica.

• zwiększenia wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego oraz ustalenia go na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku;

• urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny – wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych;

• zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, przysługującego w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika w wymiarze dwóch dni (lub odpowiednio 16 godzin w roku kalendarzowym). Za każdy z tych dni przysługiwałaby połowa stawki wynagrodzenia.

• elastyczniejszej organizacji pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat;

• braku możliwości zlecania bez zgody pracownika pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o projektowanych zmianach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-zmiany-dla-rodzicow-projekt-zmian-w-kodeksie-pracy-trafil-do-konsultacji-spolecznych

Komentarze Zmiany w kodeksie pracy (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa