Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on m. in. :

• zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
• zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługującego pracownikowi, który za zgodą sądu przyjął dziecko na wychowanie,
• wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
• wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, przy pozostawieniu możliwości przekształceń placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio województwie,
• ujednolicenie kryteriów dostępu do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej (1)

      1 + 3 = ?    
1.zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka -wykluczone są ustawowo z najniższej stawki godzinowej -pracują za 6-7 zł na godzinę.2.ostatnie podwyżki świadczeń na wychowanków to-1 zł.89 gr dziennie.3. podwyżka świadczenia zwiększonych kosztów dla wychowanka niepełnosprawnego to40 groszy dziennie.brawo.widzicie ludzie jak rząd traktuje dzieci i ich oddanych opiekunów.
DODAŁ: rodzic DNIA 06 lipca 2022 O 20:55

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
mObywatel coraz sprawniejszy

mObywatel coraz sprawniejszy

17 stycznia 2023      TAGI:      
Od 9 stycznia 2023 r. w aplikacji mObywatel zostały udostępnione nowe funkcje. Wśród...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»