Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on m. in. :

• zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
• zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługującego pracownikowi, który za zgodą sądu przyjął dziecko na wychowanie,
• wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
• wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, przy pozostawieniu możliwości przekształceń placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio województwie,
• ujednolicenie kryteriów dostępu do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy

Komentarze Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej (1)

      1 + 3 = ?    
1.zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka -wykluczone są ustawowo z najniższej stawki godzinowej -pracują za 6-7 zł na godzinę.2.ostatnie podwyżki świadczeń na wychowanków to-1 zł.89 gr dziennie.3. podwyżka świadczenia zwiększonych kosztów dla wychowanka niepełnosprawnego to40 groszy dziennie.brawo.widzicie ludzie jak rząd traktuje dzieci i ich oddanych opiekunów.
DODAŁ: rodzic DNIA 06 lipca 2022 O 20:55

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»
Oszustwo na dodatek mieszkaniowy….

E-doręczenia coraz bliżej

19 czerwca 2023      TAGI:      
W dniu 7.06.2023 r. został opublikowany w dzienniku ustaw komunikat Ministra Cyfryzacji...»
NOWE ZADANIE ASTSTENTA RODZINY

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego...»
Ważne zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej faktem

21 października 2022      TAGI:      
W dniu 19 października 2022 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu...»
Dodatek123 » 27 września 2023, 15:55

zasądzone alimenty na osoby dorosłe

gucioo » 27 września 2023, 15:13

jak liczyć dotację

gops74 » 27 września 2023, 15:01

Pomocy