Szkolenia         

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania

Zapraszamy na szkolenie pt. „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS”.

Termin:

19.04.2022 r., godz. 10.00 – 12.30.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne odpłatności za DPS.
2. Odpłatność mieszkańca DPS.
3. Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.
4. Umowa na podstawie art.103 ust.2 u.p.s. czy decyzja?
5. Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.
6. Odpłatność gminy – czy w decyzji?
7. Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.

📢Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z rozstrzyganiem indywidualnych spraw z zakresu ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

Cele szkolenia:

– Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze ustalania odpłatności za DPS;
– Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących odpłatności za DPS;
– Interpretacja przepisów dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Cena:

300 zł brutto. Stałym odbiorcom naszych szkoleń przysługuje 10% rabatu. Cena szkolenia wyniesie zatem 270 zł brutto. Każdy kolejny zgłoszony uczestnik z danej instytucji – 90 zł brutto. Aby skorzystać z rabatu proszę wpisać hasło “OPS rabat 10%” w pole „kod rabatowy” w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowo można wziąć w nim udział indywidualnie jako osoba fizyczna za kwotę 49 zł brutto! W polu „kod rabatowy” proszę wstawić hasło: „Zakup indywidualny”.

➡ Materiały poszkoleniowe:

✔ certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu;
✔ dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia.

➡ Sprawy organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
merytorycznej: prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień – 2 godz. oraz
warsztatowej: 0,5 godz. zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań jest możliwe poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

➡ Bezpośrednia rejestracja na szkolenie:

formularz rejestracyjny

Zespół www.Szkolenia.Expert
Izabela Orlikowska
Opiekun klienta
Tel.: 690300482

Mariusz Walczyński
Organizator szkolenia
Tel: 793 398 585

e-mail: [email protected]
Kalendarz szkoleń: www.szkolenia.expert

Komentarze Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe zasady ustalania i zwolnień z odpłatności za DPS

Nowe zasady ustalania i zwolnień z odpłatności za DPS – bezpłatne szkolenie online

02 marca 2022      TAGI:         
4 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie...»
Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej

Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej

28 lutego 2022      TAGI:      
Co to są świadczenia nienależnie pobrane❓ Czy każde świadczenie nienależne...»
„Uchylić? Zmienić? – co i jak zrobić z decyzją w pomocy społecznej”.

„Uchylić? Zmienić? – co i jak zrobić z decyzją w pomocy społecznej” – 2. edycja

10 lutego 2022      TAGI:         
Zapraszamy na 2. edycję szkolenia online pt. Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej...»
Wprowadzenie do procedury administracyjnej, czyli po co nam KPA w pomocy społecznej?

„Wprowadzenie do procedury administracyjnej, czyli po co nam KPA w pomocy społecznej?”

26 lipca 2022      TAGI:         
Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym szkoleniem, którym rozpoczynamy cykl webinarów...»
Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej

Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej.

07 października 2022      TAGI:         
Analiza wyników kontroli NIK i wybieranych RIO, studium przypadku, wzorcowa procedura...»
deneil680 » 02 czerwca 2023, 17:14

Czy dobrze jest być księgowym przed CPA?

paragkhag » 02 czerwca 2023, 15:40

dec odmowna

Elzbieta40 » 02 czerwca 2023, 15:01

Podstawa prawna do ZUS

crish580 » 02 czerwca 2023, 14:59

Zgodność z księgowością

Ilonka87 » 02 czerwca 2023, 14:15

Umowa Opieka 75+