Szkolenia         

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania

Zapraszamy na szkolenie pt. „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS”.

Termin:

19.04.2022 r., godz. 10.00 – 12.30.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne odpłatności za DPS.
2. Odpłatność mieszkańca DPS.
3. Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.
4. Umowa na podstawie art.103 ust.2 u.p.s. czy decyzja?
5. Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.
6. Odpłatność gminy – czy w decyzji?
7. Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.

📢Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z rozstrzyganiem indywidualnych spraw z zakresu ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

Cele szkolenia:

– Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze ustalania odpłatności za DPS;
– Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących odpłatności za DPS;
– Interpretacja przepisów dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Cena:

300 zł brutto. Stałym odbiorcom naszych szkoleń przysługuje 10% rabatu. Cena szkolenia wyniesie zatem 270 zł brutto. Każdy kolejny zgłoszony uczestnik z danej instytucji – 90 zł brutto. Aby skorzystać z rabatu proszę wpisać hasło “OPS rabat 10%” w pole „kod rabatowy” w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowo można wziąć w nim udział indywidualnie jako osoba fizyczna za kwotę 49 zł brutto! W polu „kod rabatowy” proszę wstawić hasło: „Zakup indywidualny”.

➡ Materiały poszkoleniowe:

✔ certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu;
✔ dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia.

➡ Sprawy organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
merytorycznej: prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień – 2 godz. oraz
warsztatowej: 0,5 godz. zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań jest możliwe poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

➡ Bezpośrednia rejestracja na szkolenie:

formularz rejestracyjny

Zespół www.Szkolenia.Expert
Izabela Orlikowska
Opiekun klienta
Tel.: 690300482

Mariusz Walczyński
Organizator szkolenia
Tel: 793 398 585

e-mail: [email protected]
Kalendarz szkoleń: www.szkolenia.expert

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – trwa nabór na VII edycję

22 września 2021      TAGI:      
Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada dwudziestopięcioletnie...»
Ruszyły zapisy uzupełniające na nową edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej!

Ruszyły zapisy uzupełniające na nową edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Fundacja Gospodarcza Pro Europa prowadzi nabór uzupełniający na nową edycję szkolenia...»
Nowe zasady ustalania i zwolnień z odpłatności za DPS

Nowe zasady ustalania i zwolnień z odpłatności za DPS – bezpłatne szkolenie online

02 marca 2022      TAGI:         
4 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie...»
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w OPS

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej

01 kwietnia 2022      TAGI:         
Zapraszamy na cykl profesjonalnych szkoleń w formie spotkań online z trenerem na żywo, odpowiadających...»
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach + Suplement: 40 zł za schronienie

11 maja 2022      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wideoszkolenia dotyczącego Specustawy...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące