Szkolenia         

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania

Zapraszamy na szkolenie pt. „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS”.

Termin:

19.04.2022 r., godz. 10.00 – 12.30.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne odpłatności za DPS.
2. Odpłatność mieszkańca DPS.
3. Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.
4. Umowa na podstawie art.103 ust.2 u.p.s. czy decyzja?
5. Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.
6. Odpłatność gminy – czy w decyzji?
7. Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.

📢Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z rozstrzyganiem indywidualnych spraw z zakresu ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

Cele szkolenia:

– Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze ustalania odpłatności za DPS;
– Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących odpłatności za DPS;
– Interpretacja przepisów dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Cena:

300 zł brutto. Stałym odbiorcom naszych szkoleń przysługuje 10% rabatu. Cena szkolenia wyniesie zatem 270 zł brutto. Każdy kolejny zgłoszony uczestnik z danej instytucji – 90 zł brutto. Aby skorzystać z rabatu proszę wpisać hasło “OPS rabat 10%” w pole „kod rabatowy” w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowo można wziąć w nim udział indywidualnie jako osoba fizyczna za kwotę 49 zł brutto! W polu „kod rabatowy” proszę wstawić hasło: „Zakup indywidualny”.

➡ Materiały poszkoleniowe:

✔ certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu;
✔ dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia.

➡ Sprawy organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
merytorycznej: prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień – 2 godz. oraz
warsztatowej: 0,5 godz. zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań jest możliwe poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

➡ Bezpośrednia rejestracja na szkolenie:

formularz rejestracyjny

Zespół www.Szkolenia.Expert
Izabela Orlikowska
Opiekun klienta
Tel.: 690300482

Mariusz Walczyński
Organizator szkolenia
Tel: 793 398 585

e-mail: [email protected]
Kalendarz szkoleń: www.szkolenia.expert

Komentarze Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zasady ustalania (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

31 października 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na żywo 17 listopada...»
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Trwa rekrutacja, Toruń!

21 kwietnia 2023      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza...»

Symptomy i prewencja zachowań autodestrukcyjnych. Co robić, czego unikać, gdzie szukać pomocy? Szkolenie online.

02 czerwca 2023      TAGI:         
Statystyki oparte na danych zgromadzonych przez wojewódzkie komendy policji o zamachach...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich