Szkolenia         

Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na żywo 17 listopada br. w godz. 10.00-13.00, pt. Dochód w pomocy społecznej. Jest to szkolenie prowadzone na żywo z możliwością zadawania pytań prowadzącej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowoadministracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z prawidłowym ustaleniem dochodu osoby lub rodziny, co ma istotny wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Szczegóły oferty:

📚Tytuł szkolenia: Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online.
Ogólne zasady ustalania dochodu, typowe i nietypowe tytuły jego otrzymania – w oparciu o stanowisko sądów administracyjnych.

📅Termin: 17.11.2023 r.; godz. 10.00-13.00.

🔔Rejestracja: https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/dochod-w-pomocy-spolecznej-/register

Cena: 400 zł brutto. UWAGA! Rabat! Udzielamy Państwu 10% rabatu, cena z uwzględnieniem rabatu wynosi 360 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę z ośrodka, każda następna to koszt 100 zł brutto. Żeby skorzystać z rabatu, należy wpisać hasło „OPS rabat 10%” w formularzu rejestracyjnym w rubryce „kod rabatowy”.

📚Program szkolenia:

1. Świadczenia z pomocy społecznej a kryterium dochodowe
2. Podwyższenie kryterium dochodowego – zasady i finansowanie świadczeń
3. Co to jest dochód w pomocy społecznej?
4. A co oznacza utrata dochodu?
5. Ogólne zasady obliczenia dochodu
6. Alimenty pomniejszające dochód – bieżące, zaległe, spłata funduszu alimentacyjnego?
7. Przychody niewliczane do dochodu z pomocy społecznej
8. Dochód z działalności gospodarczej
9. Dochód z gospodarstwa rolnego
10. Incydentalny „duży” dochód jednorazowy
11. I jak ma się do tego przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego?
12. A co z tym kredytem/pożyczką?
13. Środki z depozytu zakładu karnego
14. Dochód wypłacony jednorazowo za dany okres – wliczać do dochodu w miesiącach minionych czy na przyszłość? czy będą nienależnie pobrane świadczenia?
15. Dochód w walucie obcej – zasady przeliczenia
16. I co z tymi dziesięcioma procentami?

Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

🎯Cele szkolenia:

– Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu zasad ustalania dochodu w pomocy społecznej;
– Uporządkowanie wiedzy na temat zasad kwalifikowania (lub niekwalifikowania) środków pieniężnych z różnych tytułów jako dochodu w sprawach wątpliwych;
– Interpretacja przepisów dotyczących dochodu w pomocy społecznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

💻 Prowadząca szkolenie:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Materiały poszkoleniowe:

– dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
– certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

📌Sprawy organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Dane kontaktowe:

Aleksandra Samoraj
Opiekun Klienta
tel.: 789 324 392
[email protected]

Izabela Orlikowska
Manager ds. szkoleń i rozwoju
Tel.: [email protected]

Organizator szkolenia:
Sophia Online ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina;
NIP: 6561852057; www.szkolenia.expert

Komentarze Dochód w pomocy społecznej. Szkolenie online. (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych

Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych. Dokumentacja. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

03 października 2023      TAGI:         
W świetle znowelizowanej ustawy nową formą organizacyjną, która zastępuje dotychczasowe...»
Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji planu pomocy.

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Szkolenie online.

07 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online z sesją pytań i odpowiedzi, które na żywo...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
Usługi społeczne w pomocy społecznej

Usługi społeczne w systemie pomocy społecznej. Szkolenie online.

27 lutego 2024      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego nasz ekspert...»
webinar_swiadczenia_rodzinne

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online)

27 listopada 2023      TAGI:         
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadzono zmiany...»