Newsy      

„Pokonać bezdomność” 2023

Ruszyła kolejna edycja programu „Pokonać bezdomność”. Wnioskodawcy mogą składać oferty do 10 lutego br. do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich w ramach czterech modułów.

Moduł I: Profilaktyka

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.

Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Moduł III: Infrastruktura

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu III można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

Moduł IV: Innowacyjność

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, przy czym kwota dotacji z Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Z kolei minimum 10% kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego powinien stanowić wkład własny oferenta. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2023 r

Rozstrzygnięcie konkursu „Pokonać bezdomność” 2023 nastąpi 31 marca 2023 roku.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszyl-konkurs-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-2023

Komentarze „Pokonać bezdomność” 2023 (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
„Aktywny samorząd” w 2023

„Aktywny samorząd” w 2023

13 lutego 2023      TAGI:      
Już od 1 marca 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w Systemie...»
Ulgi i jeszcze raz ulgi

Ulgi i jeszcze raz ulgi

01 marca 2024      TAGI:      
Ministerstwo, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, udostępniło na swojej stronie...»
Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»