Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg nowych rozwiązań dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, a także precyzuje dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany „, które odbędzie się 18 września o godz. 8:00.

Program szkolenia:

1. Mieszkania treningowe lub wspomagane w miejsce mieszkań chronionych – co zmieniają nowe przepisy?
2. Zmiany w dostępie do pomocy społecznej osób przebywających w zakładach karnych albo areszcie śledczym.
3. „Nowe” świadczenia z pomocy społecznej – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz usługi wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej.
4. Ochrona prawna dla pracowników socjalnych – nowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa osobistego dla pracowników socjalnych.
5. Zmiany w wysokości zasiłku stałego.
6. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców domu pomocy społecznej – jak realizować nowy obowiązek w DPS.
7. Pytania i odpowiedzi.

Prelegent:

Paweł Maczyński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista psychoterapii uzależnień, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej IFSW (International Federation of Social Workers ); pracownik nieetatowy i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego – prowadzi zajęcia dla studentów kierunku praca socjalna jako pracownik dydaktyczny, członek Rady Pomocy Społecznej VII i VIII Kadencji przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji i rejestracja:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/pomoc-spoleczna-zmiany-szkolenie

Organizator:
Wolters Kluwer Polska

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r.

Komentarze Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online) (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dokumentacja środków trwałych (bezpłatne szkolenie)

22 marca 2024      TAGI:      
Środki trwałe stanowią niebagatelną pozycję w majątku instytucji publicznych,...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»