Szkolenia         

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – szkolenie video

Zapraszamy do udziału w szkoleniu video dotyczącym Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Cena szkolenia:

349 zł brutto 300 zł brutto

Cena obejmuje:

• 7-dniowy dostęp do nagrania
• Możliwość konsultacji z prelegentem do 7 dni po szkoleniu
• Autorskie materiały szkoleniowe w tym 24 załączniki elektroniczne edytowalne
• Certyfikat uczestnictwa

Cel szkolenia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontynuuje działania rozpoczęte w 2020 r. na rzecz wsparcia seniorów poprzez coroczne wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

Jednostki pomocy społecznej podejmą działania wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – w roku 2023 jest przewidziana „nowa odsłona” tego Programu. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom zakresu przedmiotowego i podmiotowego Programu oraz wskazanie różnic w stosunku do roku 2022. Szkolenie ma na celu zachęcenie uczestników do przystąpienia do realizacji Programu, rozszerzając oferowany zakres usług wsparcia na rzecz seniorów jako uzupełnienie usług świadczonych przez opiekunki środowiskowe. Zaplanowane działania zwiększą elastyczność udzielanej pomocy, która już nie będzie musiała być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom i kierownikom jednostek pomocy społecznej (OPS/CUS), włodarzom miast i gmin oraz organizacjom pozarządowym i wolontariuszom. Osobom, które będą działać w zakresie pomocy seniorom w ramach partnerstwa lokalnego w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Plan szkolenia

MODUŁ I – Założenia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – NOWOŚCI
1. Usługa wsparcia.
2. Partnerstwo lokalne.
3. Nowe technologie.
4.  Przyznane decyzją usługi opiekuńcze.
5. Gratyfikacja finansowa pracowników.

MODUŁ II  – Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu
1. Zgłoszenia do Programu.
2. Wolontariat.
3. Zlecenie zadania organizacji pozarządowej.
4. Założenia programu w MODULE I.
5. Założenia programu w MODULE II

MODUŁ III  – Finansowanie Programu
1. Dofinasowanie czy finasowanie?
2. Wydatki kwalifikowane.

MODUŁ IV  – Zadania Gminy

MODUŁ V – Ochrona danych osobowych

Zwiastun szkolenia, program szkolenia oraz szczegółowe informacje:

https://jazwinska-szkolenia.pl/sklep/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023/

Prowadząca:

Małgorzata Jaźwińska
Ekonomista, praktyk z 25-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej
Małgorzata Jaźwińska – ekonomista, praktyk, z 25-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej jako główny księgowy. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł. Analityk budżetu na potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych i programów oszczędnościowych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych form organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładów budżetowych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Magister ekonomii na UMCS w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ceniony prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej instytucji pomocy społecznej, rachunkowości, jak i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Autorka artykułów w prasie fachowej.

Zapraszamy do kontaktu:
Monika Szczepanik
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

 

Komentarze Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – szkolenie video (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Mapuj Pomoc

Szkolenie „Mapuj Pomoc – narzędzie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”

21 czerwca 2023      TAGI:         
28 czerwca w Rzeszowie w ramach Podkarpackiej Grupy Koordynacyjnej (PCG) prowadzonej...»
Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny

Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny. Szkolenie online na żywo.

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi 7.06.2024 r. Pani...»
bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
Asystent osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Szkolenie online. Gratis wzory dokumentów!

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego nasz ekspert Pani Magdalena...»