Newsy      

Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

13 stycznia Sejm przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0., która teraz trafi do Senatu.

Projektowane przez ustawodawcę zmiany dotyczą:

• rozszerzenia kręgu osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej;
• rozszerzenia definicji przemocy domowej;
• ustanowienia standardów podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
• doprecyzowania przepisów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
• wprowadzenia zmian w pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.

Policja i Żandarmeria Wojskowa dzięki zmianom otrzymają uprawnienia do wydania sprawcy natychmiastowego:

• zakazu zbliżania się osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach;
• zakazu kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową, aby uniemożliwić jej nękanie również za pomocą środków komunikowania się na odległość;
• zakazu wstępu i przebywania w określonych miejscach, jak zakład pracy, szkoła czy placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze i artystyczne oraz obiekt sportowy, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci.

W/w zakazy będą mogły zostać przedłużone przez sąd cywilny. Wzrosną również kompetencje sądu cywilnego w zakresie ochrony przed tzw. stalkingiem. Sąd będzie mógł wydać zakaz kontaktowania się, gdy sprawca przemocy domowej nęka swą ofiarę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo w istotny sposób narusza jej prywatność.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ustawy:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wieksza-ochrona-przed-przemoca-domowa-ustawa-uchwalona-przez-sejm

Komentarze Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Ministerstwo ostrzega przed zimą

Ministerstwo ostrzega przed zimą

05 grudnia 2023      TAGI:         
Z uwagi na pojawiające się nocami mrozy Pani Minister apeluje o zważanie na innych,...»
Wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem

Wydatki na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem

03 października 2023      TAGI:   
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji (0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR)...»
Dziecko coraz lepiej chronione

Dziecko coraz lepiej chronione

17 lipca 2023      TAGI:      
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie skuteczności i efektywności...»
Oszustwo na nadpłacony podatek

E-doręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego coraz bliżej

31 października 2023      TAGI:         
Z dniem 10 grudnia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista