Newsy      

Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

13 stycznia Sejm przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0., która teraz trafi do Senatu.

Projektowane przez ustawodawcę zmiany dotyczą:

• rozszerzenia kręgu osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej;
• rozszerzenia definicji przemocy domowej;
• ustanowienia standardów podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
• doprecyzowania przepisów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
• wprowadzenia zmian w pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.

Policja i Żandarmeria Wojskowa dzięki zmianom otrzymają uprawnienia do wydania sprawcy natychmiastowego:

• zakazu zbliżania się osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach;
• zakazu kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową, aby uniemożliwić jej nękanie również za pomocą środków komunikowania się na odległość;
• zakazu wstępu i przebywania w określonych miejscach, jak zakład pracy, szkoła czy placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze i artystyczne oraz obiekt sportowy, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci.

W/w zakazy będą mogły zostać przedłużone przez sąd cywilny. Wzrosną również kompetencje sądu cywilnego w zakresie ochrony przed tzw. stalkingiem. Sąd będzie mógł wydać zakaz kontaktowania się, gdy sprawca przemocy domowej nęka swą ofiarę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo w istotny sposób narusza jej prywatność.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ustawy:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wieksza-ochrona-przed-przemoca-domowa-ustawa-uchwalona-przez-sejm

Komentarze Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
RPO interweniuje w sprawie dodatku węglowego

Będzie ochrona odbiorców paliw stałych

20 czerwca 2022      TAGI:      
Rada Ministrów, w związku z wciąż rosnącą ceną paliw stałych, przyjęła projekt...»
praca zdalna

Praca zdalna coraz bliżej kodeksu pracy

02 czerwca 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad zmianami w kodeksie pracy, które na stałe umocują...»
mObywatel coraz sprawniejszy

mObywatel coraz sprawniejszy

17 stycznia 2023      TAGI:      
Od 9 stycznia 2023 r. w aplikacji mObywatel zostały udostępnione nowe funkcje. Wśród...»
Skarbówka wybierze najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe

PIT za 2021 rok – czasu coraz mniej

26 kwietnia 2022      TAGI:         
Jak przypomina Ministerstwo Finansów, zeznania podatkowe PIT za 2021 r. trzeba złożyć...»