Newsy      

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować kompleksowo postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy mają pozwolić na skuteczną izolację nieletnich sprawców najcięższych przestępstw, co ma być realizowane poprzez wyposażenie w odpowiednie narzędzia, gdy nieletni popełnią wykroczenie lub są zdemoralizowani.

Zmianie ulegnie górna granica wieku przebywania nieletniego w zakładzie poprawczym z dotychczasowego 21. roku życia do 24. roku życia.

Nowe przepisy określą minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie, które narusza porządek prawny na poziomie 10 lat.

Jednocześnie ustawa umożliwi powołanie specjalnej komisji ds. środka leczniczego, której zadaniem będzie wskazanie sądowi odpowiedniej dla nieletniego placówki w przypadkach problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka. Obecnie sądy rodzinne muszą samodzielnie radzić sobie ze wskazanym zagadnieniem.

Projektodawca dostrzega również konieczność zagwarantowania szczególnej troski dla nieletnich, które zostały matkami. Projektodawca zaproponował wydzielenie domów, w których młode matki będą mogły opiekować się swoimi dziećmi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowych rozwiązań:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-nieletnich-przyjeta-przez-rzad

Komentarze Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy

02 maja 2022      TAGI:      
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r.ozmianie...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»
Będą zmiany w SIS

Będą zmiany w SIS

26 września 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego...»
NOWE ZADANIE ASTSTENTA RODZINY

Nowe rozwiązania dla nieletnich

08 czerwca 2022      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad zmianami w sprawach związanych z nieletnimi. Wśród...»