Newsy      

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować kompleksowo postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy mają pozwolić na skuteczną izolację nieletnich sprawców najcięższych przestępstw, co ma być realizowane poprzez wyposażenie w odpowiednie narzędzia, gdy nieletni popełnią wykroczenie lub są zdemoralizowani.

Zmianie ulegnie górna granica wieku przebywania nieletniego w zakładzie poprawczym z dotychczasowego 21. roku życia do 24. roku życia.

Nowe przepisy określą minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie, które narusza porządek prawny na poziomie 10 lat.

Jednocześnie ustawa umożliwi powołanie specjalnej komisji ds. środka leczniczego, której zadaniem będzie wskazanie sądowi odpowiedniej dla nieletniego placówki w przypadkach problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka. Obecnie sądy rodzinne muszą samodzielnie radzić sobie ze wskazanym zagadnieniem.

Projektodawca dostrzega również konieczność zagwarantowania szczególnej troski dla nieletnich, które zostały matkami. Projektodawca zaproponował wydzielenie domów, w których młode matki będą mogły opiekować się swoimi dziećmi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowych rozwiązań:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-nieletnich-przyjeta-przez-rzad

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego

Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego

26 kwietnia 2021      TAGI:         
W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy po kwietniowych nowelizacjach

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy

02 maja 2022      TAGI:      
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r.ozmianie...»
Wakacyjne luzowanie obostrzeń

Wakacyjne luzowanie obostrzeń. Zmiany już w czerwcu

18 czerwca 2021      TAGI:      
Wakacje przyniosą luzowanie obostrzeń. Od 26 czerwca nastąpi zmiana statusu osoby...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 2.06.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące