Szkolenia         

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – dodatek gazowy. Sesja pytań i odpowiedzi. Szkolenie online.

W dniu 15 grudnia 2022 r. sejm przyjął ostateczny tekst ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie maksymalnej ceny za paliwa gazowe na poziomie 200,17 zł/MWh oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych. Cena maksymalna będzie przysługiwała “odbiorcom uprawnionym”, a więc podmiotom wskazanym w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dodatkowo odbiorcy paliw gazowych w ramach gospodarstw domowych będą mogli wnioskować o refundację kwoty podatku VAT wynikającą z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, jeżeli:

– jako główne źródło ogrzewania domowego wykorzystywane jest urządzenie zasilane paliwami gazowymi,
– przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza 2100 zł albo w gospodarstwie domowym wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie online omawiające te zagadnienia. Jest to szkolenie na żywo, z możliwością zadawania pytań naszemu ekspertowi.

Zapraszamy na szkolenie online: „Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – dodatek gazowy. Sesja pytań i odpowiedzi” prowadzone przez naszego eksperta Michała Szymczyka.

Termin:

09.03.23 r.; godz. 10.00-12.30.

Cena:

400 zł brutto.  Dla Państwa, czytelników strony ops.pl, przygotowaliśmy 10% rabatu, cena po rabacie wynosi: 360 zł brutto za ośrodek, niezależnie od liczby zgłoszonych osób. Żeby skorzystać z rabatu, proszę wpisać hasło: „OPS rabat10%” w polu „kod rabatowy” w formularzu rejestracyjnym.

Link do rejestracji:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Program szkolenia:

1. Zakres przedmiotowy ustawy:
– definicja odbiorcy paliw gazowych
– rodzaje paliw gazowych objętych refundacją podatku VAT.
2. Właściwość miejscowa organów rozpatrujących wnioski.
3. Kryterium dochodowe – gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe.
4. Wniosek o refundację podatku VAT – omówienie wzoru.
5. Weryfikacja wniosku:
– co i kiedy należy ustalić przed rozstrzygnięciem sprawy
– faktury zaliczkowe i prognozy zużycia, nadpłaty
6. Tryb postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia/zmiany wniosku.
7. Dokumenty potwierdzające dostarczenie paliw gazowych po zmianach wynikających z ustawy z dnia 8 lutego 2023 r.
8. Rozstrzygnięcia w sprawie refundacji podatku VAT – zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy Prawo ochrony środowiska.
9. Refundacja podatku VAT a inne „dodatki grzewcze”.
10. Refundacja podatku VAT a świadczenia z pomocy społecznej.
11. Obowiązki gminy wynikające z realizacji zadania zleconego.

Ważne! Do szkolenia dołączamy wzory dokumentów przygotowane przez naszego eksperta:

– Informacja ws. refundacji podatku VAT
– Decyzja odmowna ws. refundacji podatku VAT
– Upoważnienie do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku gazowego.

Prowadzący:

Michał Szymczyk – radca prawny, od 15 lat związany z administracją publiczną, praktyk postępowań administracyjnych w organach pierwszej instancji i organach odwoławczych. Od kilkunastu lat wspiera pod kątem prawnym działalność ośrodków pomocy społecznej i jednostek interwencji kryzysowej. W ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, w tym organizacjom pozarządowym.

Materiały poszkoleniowe:

✔dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia;
✔certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu;
✔ wzory dokumentów.

Sprawy organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części: merytorycznej: prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień – 2 godz. oraz warsztatowej: 0,5 godz. zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań jest możliwe poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Szczegółowych informacji na temat oferty udziela nasz Opiekun Klienta:
Izabela Orlikowska, tel. 690 300 482; email: [email protected] .

Zapraszamy,
Zespół Szkolenia.Expert
https://www.szkolenia.expert/
https://www.facebook.com/szkolenia.expert

Komentarze Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – dodatek gazowy. Sesja pytań i odpowiedzi. Szkolenie online. (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Asystent osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Szkolenie online. Gratis wzory dokumentów!

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego nasz ekspert Pani Magdalena...»
Praca socjalna

Cykl szkoleń online: Praca socjalna.

06 lutego 2023      TAGI:      
Przygotowaliśmy razem z naszą ekspertką Panią Iwoną Klimowicz cykl 4 szkoleń,...»
"Przemoc w dzieciństwie - jej skutki w dorosłym życiu"

Przemoc domowa. Omówienie zmian. Szkolenie + Bezpłatny e-book

05 czerwca 2023      TAGI:      
Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem online: Przemoc domowa – zmiany regulacji...»
Dobry start - praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia.

Dobry start – praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia. Szkolenie online.

02 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi prof. Izabela Krasiejko....»
KPA w pomocy społecznej.

KPA w pomocy społecznej. Praktyczne szkolenie online.

29 grudnia 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na webinar prowadzony na żywo przez panią Sylwię Juźwiak pt.:...»