Newsy      

Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie.

Zgodnie z jego założeniami asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie ma przysługiwać ryczałt w wysokości 4% kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Przypomnijmy zatem, na wniosek oskarżonego, który nie ma skończonych 18 lat, podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem, będzie mógł być obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje.

W przypadkach, kiedy oskarżony nie posiada przedstawiciela ustawowego lub osoby, pod której pieczą pozostaje, albo przewodniczący uznał, że udział tych osób może prowadzić do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, jest niecelowy ze względu na jego dobro, uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia lub rozprawy albo utrudnia to w istotny sposób, oskarżony może wskazać inną osobę pełnoletnią.

W przypadku, gdy oskarżony nie wskazał takiej osoby lub przewodniczący uznał, że jej obecność może prowadzić do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, jest niecelowa ze względu na jego dobro, uniemożliwia przeprowadzenie posiedzenia lub rozprawy albo utrudnia to w istotny sposób, przewodniczący wyznacza asystenta rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Obecnie trwają konsultacje.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369202/katalog/12949615#12949615

Komentarze Wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

16 września 2022      TAGI:         
Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej....»
NOWE ZADANIE ASTSTENTA RODZINY

Asystent rodziny będzie miał nowe obowiązki

02 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego...»
Świadczenie wspierające

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy...»
VI Forum „DLA RODZINY”

VI Forum „DLA RODZINY”

14 listopada 2022      TAGI:         
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” Partnerstwo „DLA...»
anturov » 29 marca 2023, 20:26

Najlepsze gry

dszczotka » 29 marca 2023, 14:22

kdr dla rodziny zastępczej

selene » 29 marca 2023, 14:21

prace remontowe - Księgowanie