Newsy         

Analityczni Liderzy

Do dnia 21 kwietnia 2023 r. można zgłaszać udział w Konkursie Analityczni Liderzy.

Jego celem jest akceleracja kariery zawodowej poprzez edukację studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków i dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, matematyka (m.in. statystyka), informatyka (m.in. analiza danych), nauki fizyczne, skierowaną na tematy aktualnych działań w polskiej polityce makroekonomicznej i fiskalnej oraz roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań w tym zakresie.

Uczestnikiem w/w konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o nieposzlakowanej opinii, nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, przeciwko której nie toczy się postępowanie karnoskarbowe, będąca studentem lub absolwentem studiów na kierunku z dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, matematyka (m.in. statystyka), informatyka (m.in. analiza danych), nauki fizyczne, która w dniu rozpoczęcia stażu nie ukończyła 30. roku życia.

Praca konkursowa nie może przekroczyć trzech stron formatu A4, należy wybrać jeden z czterech poniższych tematów:

a. Temat 1 (Makroekonomia): „Popytowa czy kosztowa? Główne przyczyny i składowe inflacji w Polsce”;
b. Temat 2 (Analiza mikrodanych): „Analiza rozkładu obciążeń podatkowych”;
c. Temat 3 (Finanse publiczne): „Jaka jest przyszłość reguł fiskalnych w obliczu powtarzających się szoków?”;
d. Temat 4 (Finanse publiczne): „Polityka państwa wobec kryzysu energetycznego – podjęte działania i ich wpływ na finanse publiczne w Polsce”.

Przy ocenie pracy konkursowej organizator weźmie pod uwagę w szczególności:

1) poprawność wykonania zadań pod względem merytorycznym;
2) dobór odpowiednich narzędzi i źródeł;
3) złożoność pracy oraz oryginalność przedstawianych pomysłów.
Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jeden staż.

Organizator opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse/analityczni-liderzy do dnia 5 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu:

https://www.gov.pl/web/finanse/analityczni-liderzy

Komentarze Analityczni Liderzy (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
Bon energetyczny

Bon energetyczny

14 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad ograniczeniem wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Jak...»
„Aktywni+” edycja 2024

„Aktywni+” edycja 2024

14 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych...»
Ministerstwo o bonie senioralnym

Ministerstwo o bonie senioralnym

06 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad tzw. bonem senioralnym. Wskazany bon będzie stanowił nową formę...»
Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

06 maja 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»