Szkolenia      

Przemoc domowa. Zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych. Szkolenie online.

Zapraszamy na szkolenie online na żywo, z sesją pytań i odpowiedzi pt. „Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych”.

Eksperckich wyjaśnień i odpowiedzi na Państwa pytania udzieli p. mec. Sylwia Juźwiak, wieloletni praktyk w obsłudze prawnej jednostek pomocy społecznej, redaktor merytoryczna czasopisma „Doradca w pomocy społecznej”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia:

✍Temat: Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych.

Termin: 29.05.23 r., godz. 10.00 – 13.00.

Cena:  400 zł brutto za jednostkę, bez limitu uczestników.

SPECJALNA CENA W PRZEDSPRZEDAŻY DO 12 maja ❗Udzielamy 20% RABATU ❗cena po rabacie to TYLKO 320 zł brutto za zgłoszoną jednostkę, bez limitu uczestników.

Aby skorzystać z rabatu, proszę wpisać hasło “PRZEDSPRZEDAŻ Rabat20%” w pole kod rabatowy w formularzu rejestracyjnym.

Bezpośrednia rejestracja na szkolenie:

Formularz rejestracyjny

Program szkolenia:

1. Konieczność powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i zniesienia dotychczasowych

– Termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dotychczas: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
– Przepisy intertemporalne – terminy powołania nowych Zespołów, zniesienia dotychczasowych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych
– A co z procedurami „Niebieskie karty” niezakończonymi do dnia wejścia w życie nowelizacji?
– Zdążyć przed 22 września – przykładowy harmonogram działań niezbędnych do powołania nowego Zespołu

2. Definicje ustawowe po nowelizacji

– Przemoc domowa w miejsce przemocy w rodzinie
– Rozszerzona definicja osoby doznającej przemocy domowej
– Definicja osoby stosującej przemoc domową
– Świadek przemocy domowej

3. Zespół Interdyscyplinarny według nowych regulacji

– Obligatoryjny i fakultatywny skład Zespołu
– Zasady powoływania Zespołu – uchwała rady gminy
– Zasady zwoływania i częstotliwość posiedzeń
– Zadania Zespołu
– Wybór Przewodniczącego i jego zastępcy; zadania Przewodniczącego
– Obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu – sankcje przewidziane za nieusprawiedliwioną nieobecność
– Skarga na działalność Zespołu
– Szkolenia – zadanie marszałków województwa

4. Grupy diagnostyczno-pomocowe

– Powołanie i skład Grupy
– Zadania Grupy – w tym zadania pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji
– Skarga na działalność Grupy
– Szkolenia

5. Procedura „Niebieskie karty”

– Właściwość miejscowa Zespołu
– Zmiana miejsca zamieszkania osoby, wobec której prowadzone są działania w ramach procedury
– A co, jeśli z uwagi na relacje członka Zespołu lub Grupy z osobą stosująca przemoc domową, prowadzenie procedury napotyka trudności?
– Podejmowanie interwencji
– Zakończenie procedury
– Monitorowanie – kiedy i jak długo?
– Dostęp do dokumentacji NK
– Osoba stosująca przemoc domową a broń palna

6. Szczególne regulacje w zakresie zobowiązywania osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

– Wniosek i skierowanie
– Konsekwencje nieprzedłożenia zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach

7. Przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresowane jest do kierowników podmiotów zobligowanych do współpracy w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i osób powołanych do składu tych Zespołów lub grup diagnostyczno-pomocowych (dotychczas: grup roboczych).

Cele szkolenia:

– Zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
– Omówienie prawnych i merytorycznych skutków wprowadzanych zmian
– Pomoc w wypracowaniu dobrych praktyk we współpracy podmiotów/pracowników realizujących zadania z zakresu omawianej ustawy.

Materiały poszkoleniowe:

💻 dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia

📜 certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Sprawy organizacyjne:

Jest to szkolenie na żywo, składające się z dwóch części: eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Prowadząca:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Bądź na bieżąco z ofertą szkoleń: www.szkolenia.expert.
Śledź nasz profil na FB: szkolenia.expert.
e-mail: [email protected]

Zapraszamy!
Zespół Szkolenia.expert
www.szkolenia.expert
Facebook
You Tube.

Organizator szkolenia:
Izabela Orlikowska
Tel.: 690300482
email: [email protected]

Mariusz Walczyński; [email protected]
Sophia Online ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina;
NIP: 6561852057.

Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych

Komentarze Przemoc domowa. Zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych. Szkolenie online. (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

e-doręczenia

E-doręczenia w jednostkach pomocy społecznej. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

09 listopada 2023      TAGI:      
Odpowiadając na liczne zapytania na temat organizacji szkolenia dotyczącego e-doręczeń,...»
Praca socjalna

Cykl szkoleń online: Praca socjalna.

06 lutego 2023      TAGI:      
Przygotowaliśmy razem z naszą ekspertką Panią Iwoną Klimowicz cykl 4 szkoleń,...»
Zmiana ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – szkolenie video

19 sierpnia 2023      TAGI:         
Zapraszamy na szkolenie video pt. "Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej". Bądź...»

Dokumentacja środków trwałych (bezpłatne szkolenie)

22 marca 2024      TAGI:      
Środki trwałe stanowią niebagatelną pozycję w majątku instytucji publicznych,...»
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – szkolenie video

24 stycznia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu video „Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych",...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?