Newsy      

Czy będą podwyżki dla pracowników samorządowych?

W dniu 13 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy zmiana minimalnego wynagrodzenie zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracownika samorządowego do 3300 zł. Wskazany fakt może budzić jednak wątpliwości w kontekście obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jak łatwo zauważyć podwyżki, dotyczą wszystkich kategorii.

Należy jednak zwrócić uwagę na kolejne zapisy rozporządzenia. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001102/O/D20231102.pdf

Komentarze Czy będą podwyżki dla pracowników samorządowych? (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

08 kwietnia 2024      TAGI:   
Ministerstwo Edukacji w odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą dostępności...»
Dodatki dla pracowników socjalnych „w drodze”

Dodatki dla pracowników socjalnych „w drodze”

23 maja 2024      TAGI:      
Prezydent podpisał nowelizację ustaw o pomocy społecznej umożliwiającą wprowadzenie...»
Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

06 maja 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»
Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»