Newsy      

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów rządowych, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto.

Dodatek będzie dotyczył pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w:

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy),

systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego),

instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie),

osobom, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/sejm-przyjal-ustawy-o-dodatkach-dla-pracownikow-pomocy-spolecznej-pieczy-zastepczej-opiekunow-zlobkowych-i-rodzin-zastepczych

Komentarze Dodatek dla pracowników pomocy społecznej (4)

      4 + 4 = ?    
Czy dotyczy to również opiekunów, terapeutów, zatrudnionych w Ośrodkach Opiekuńczo - Rehabilitacyjnych dziennych dla dzieci do lat 18, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na zlecenie gminy a prowadzone przez stowarzyszenia.
DODAŁ: DR z OOR DNIA 08 maja 2024 O 13:15
a co z np. asystentami rodziny zatrudnionymi, z oszczędności na umowę zlecenie
DODAŁ: j.d. DNIA 03 maja 2024 O 10:55
A czy ktoś wie, czy skoro jest to program, będzie wymagany wkład własny?
DODAŁ: Ops DNIA 02 maja 2024 O 12:53
czy ktoś już wie czy będzie to dodatek tylko dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, czy też dla wszystkich pracowników wymienionych w artykule
DODAŁ: [email protected] DNIA 30 kwietnia 2024 O 11:15

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»

Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społeczn

20 listopada 2023      TAGI:      
W dniu 16.11.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

20 lutego 2023      TAGI:   
Już w poniedziałek 20 lutego rusza kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...»