Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli

W dniu 21 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozporządzenie określa:

1) organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
2) kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych;
3) kwalifikacje Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
4) wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 czerwca 2023 r.

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001165

Komentarze Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»
Nowe formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE

Nowe formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE

26 października 2023      TAGI:   
Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że od 25 października br. do publikacji...»

PLAN kontroli NIK 2024

05 stycznia 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Plan Kontroli na rok 2024. W planie znalazły...»
Nowe wzory tytułów wykonawczych

Nowe wzory tytułów wykonawczych

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 22.03.2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia...»