RPO w obronie rodziców

Rzecznik Praw Obywatelskich, dostrzegając problematykę powrotu rodziców powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, przygotował stosowne wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Rzecznik jasno podkreśla za ustawą zasadniczą, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym zwraca on uwagę na konstytucyjny obowiązek organów władzy państwowej tworzenia rozwiązań prawnych, które docelowo mają gwarantować rodzicom możliwość wypełniania swoich ról społecznych, jak i zawodowych.

Rzecznik zwraca uwagę, że kobietom, które chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, pracodawcy nie przedłużają umów po wygaśnięciu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Kolejny spotykany mechanizm opiera się na sugestii, że kobieta nie będzie mile widziana w pracy po urlopie. Taki stan rzeczy może kreować stereotypowe przekonanie o matkach jako nieefektywnych pracowniczkach, jednocześnie kobiety mają trudności w przekazaniu części obowiązków opiekuńczych ojcom. System usług publicznych opieki nad dzieckiem jest niewystarczająco rozwinięty. Żłobki, przedszkola czy transport publiczny mają niską dostępność, sztywne godziny otwarcia, niedopasowane do godzin pracy matek.

Nadto zwraca on uwagę na możliwość rosnących obaw u kobiet utraty dotychczasowych kompetencji na skutek przerwy w świadczeniu pracy zawodowej. Nie bez znaczenia pozostaje również obawa niezrozumienia ze strony pracodawcy, braku tolerancji czy wyrozumiałości w związku z koniecznością chociażby skorzystania z zasiłku opiekuńczego z powodu choroby dziecka.

Nie da się pominąć nakładającej się na wszystkie w/w czynniki tęsknoty za dzieckiem czy lęku o stres dziecka związany z rozłąką z matką.

RPO w swoim wystąpieniu podkreśla świadomość wdrożenia szeregu istotnych rozwiązań w obszarach polityki prorodzinnej i prawa pracy sprzyjających tworzeniu warunków ułatwiających łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem.

Jak argumentuje RPO, rozwój instytucjonalny opieki nad dziećmi do 3 r.ż. ma swoją podbudowę w żłobkach, jednocześnie zaznacza niedocenioną i nierozwijaną instytucję dziennego opiekuna. W tym stanie w jego ocenie zasadne wydaje się podjęcie działań w celu popularyzacji w/w instytucji, jako formy opieki.

Na zakończenie Rzecznik zwraca uwagę, że rodzice skarżą się na brak dobrze funkcjonujących świetlic szkolnych, w szczególności podnosząc zbyt krótkie godziny ich funkcjonowania. Problem szczególnie uwidacznia się na tle starszych dzieci, które w dalszym ciągu są za małe na samodzielny powrót do domu.

Na tle wskazanych argumentów RPO wnosi o rozważenie zasadności podjęcia działań systemowych w celu zapewnienia powszechnego równego dostępu do zróżnicowanych form opieki dla dzieci do lat 3 bez względu na miejsce zamieszkania rodzica.

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-07/Do_MRiPS_rynek_pracy_dostepnosc_matki_29.06.2023.pdf

Komentarze RPO w obronie rodziców (1)

      5 + 4 = ?    
dzieci nikomu niepotrzebne, zwłaszcza rodzicom przeszkadzają
DODAŁ: Anna DNIA 19 lipca 2023 O 12:06

ZOBACZ PODOBNE

RPO w obronie prawa do wypoczynku

RPO w obronie prawa do wypoczynku

12 września 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się o prawo do wypoczynku dla pracowników zatrudnionych...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»