Newsy      

Ustawa laptopowa już opublikowana

W dniu 18.07.2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Ustawa zakłada możliwość udzielenia wsparcia, które polega na dokonaniu zakupu komputerów przenośnych typu laptop i przekazaniu ich uczniom klasy objętej wsparciem. Wskazane wsparcie będzie przysługiwało uczniom klasy IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej oraz uczniom publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej.

Uczniowi w ramach wsparcia będzie przysługiwał tylko jeden laptop. Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców. Jego przekazanie nastąpi na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia (opiekunem prawnym).

W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia laptop mu przekazany, stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

UWAGA

Urządzenie przekazane uczniowi nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia.

Oczywiście rodzice ucznia będą mogli odmówić przyjęcia laptopa na własność. W tych przypadkach właścicielem urządzenia staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z jego rodzicami. Laptop przyznany na podstawie umowy użyczenia, stanowiący własność organu prowadzącego szkołę, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z całością ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000136901.pdf

Komentarze Ustawa laptopowa już opublikowana (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 27.03.2023. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

Ustawa o ochronie sygnalistów – konferencja

24 maja 2024      TAGI:   
W dniu 27 maja 2024 r. odbędzie się konferencja online organizowana przez Ministerstwo...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR