Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia terminu możliwość jego przywrócenia na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w określonym terminie, tj. w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem w/w/ wniosku należy dopełnić czynności, dla której określony był ów termin. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

Jak zauważa orzecznictwo sądów administracyjnych, stylistyka przepisów kodeksowych wskazuje na to, że jest możliwe przywrócenie każdego terminu, pod warunkiem spełnienia wskazanych tam przesłanek. Jednakże, jak podnoszą sądy, ów wniosek jest zgoła błędny. Nie jest bowiem możliwe przywrócenie terminu materialnoprawnego, jeżeli z przepisów szczególnych nie wynika dopuszczalność przywrócenia terminu materialnoprawnego.

W ocenie WSA w Poznaniu termin przewidziany art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jest terminem prawa materialnego – prekluzyjnego zwanego też terminem zawitym. Upływ tego terminu pozbawia stronę możliwości skutecznego dokonania określonej czynności procesowej. Z jego niedotrzymaniem zatem będą wiązały się negatywne skutki w postaci wygaśnięcia prawa do otrzymania świadczenia. Wskazany termin jest terminem nieprzywracalnym.

Jednakże w judykaturze dostrzegalne jest również stanowisko odmienne prezentowane w wyroku WSA w Rzeszowie (Wyrok WSA w Rzeszowie z 4.03.2020 r., II SA/Rz 1481/19), który wskazuje, że przewidziany treścią art. 10 ust. 4 Ustawy za Życiem dwunastomiesięczny termin na złożenie wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, ma charakter procesowy, w związku z czym może podlegać przywróceniu na podstawie art. 58 i art. 59 k.p.a.

Źródło:

Wyrok WSA w Poznaniu z 19.05.2023 r., IV SA/Po 9/23

Komentarze Przywrócenie terminu do złożenia wniosku (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

Wzór wniosku w sprawie dodatku węglowego nareszcie opublikowany

23 sierpnia 2022      TAGI:         
W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...»
„Aktywny samorząd”

„Aktywny samorząd” – ostatnie dni na złożenie wniosku

22 sierpnia 2022      TAGI:      
Tylko do końca sierpnia 2022 r. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”....»
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

27 października 2022      TAGI:         
W dniu 26.10.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...»
Wakacji kredytowych ciąg dalszy

Wakacji kredytowych ciąg dalszy

06 grudnia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym...»
Ministerstwo ostrzega przed zimą

Ministerstwo ostrzega przed zimą

05 grudnia 2023      TAGI:         
Z uwagi na pojawiające się nocami mrozy Pani Minister apeluje o zważanie na innych,...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR