Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia terminu możliwość jego przywrócenia na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w określonym terminie, tj. w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem w/w/ wniosku należy dopełnić czynności, dla której określony był ów termin. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

Jak zauważa orzecznictwo sądów administracyjnych, stylistyka przepisów kodeksowych wskazuje na to, że jest możliwe przywrócenie każdego terminu, pod warunkiem spełnienia wskazanych tam przesłanek. Jednakże, jak podnoszą sądy, ów wniosek jest zgoła błędny. Nie jest bowiem możliwe przywrócenie terminu materialnoprawnego, jeżeli z przepisów szczególnych nie wynika dopuszczalność przywrócenia terminu materialnoprawnego.

W ocenie WSA w Poznaniu termin przewidziany art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jest terminem prawa materialnego – prekluzyjnego zwanego też terminem zawitym. Upływ tego terminu pozbawia stronę możliwości skutecznego dokonania określonej czynności procesowej. Z jego niedotrzymaniem zatem będą wiązały się negatywne skutki w postaci wygaśnięcia prawa do otrzymania świadczenia. Wskazany termin jest terminem nieprzywracalnym.

Jednakże w judykaturze dostrzegalne jest również stanowisko odmienne prezentowane w wyroku WSA w Rzeszowie (Wyrok WSA w Rzeszowie z 4.03.2020 r., II SA/Rz 1481/19), który wskazuje, że przewidziany treścią art. 10 ust. 4 Ustawy za Życiem dwunastomiesięczny termin na złożenie wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, ma charakter procesowy, w związku z czym może podlegać przywróceniu na podstawie art. 58 i art. 59 k.p.a.

Źródło:

Wyrok WSA w Poznaniu z 19.05.2023 r., IV SA/Po 9/23

Komentarze Przywrócenie terminu do złożenia wniosku (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

04 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa