Wojewódzki Sąd Administracyjny

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
WSA o informacji publicznej i Facebooku

WSA o informacji publicznej i Facebooku

Jak wynika z orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim, profil organu na Facebooku mający status publicznego skierowany jest do szerszego, bliżej nieograniczonego,... »
świadczenie wychowawcze na brata - orzeczenie WSA

Świadczenie wychowawcze na brata? Ważne orzeczenie WSA

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ich przyznawania i wypłacania.... »
świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie rodzicielskie

W obrocie prawnym mamy wiele wyroków sądów administracyjnych, rozstrzygających niejednokrotnie newralgiczne kwestie. Tym razem chcielibyśmy zwrócić... »

WSA o pozbawieniu prawa do ubiegania się o skierowanie do ŚDS w przyszłości

Ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy nakreślają przesłanki... »

Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dokładnie precyzuje kryteria jakie należy spełnić, aby przedmiotowe świadczenie... »
Europejski Filar Praw Socjalnych    MRiPS    sps    gus    pracownicy    ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski    program korekcyjno-edukacyjny    pomoc państwa w wychowywaniu dzieci