Newsy         

E-doręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego coraz bliżej

Z dniem 10 grudnia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez podmioty publiczne wskazane w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Jako pierwsze zobowiązane są:

1) Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy).
2) Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).
4) Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).
5) Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).
6) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).

Przypomnijmy: skrzynka do e-Doręczeń docelowo ma zastąpić korespondencję przez ePUAP.
Podobnie jak dotychczasowy ePUAP, wskazany rodzaj komunikacji będzie bezpłatny:
• od obywateli i firm do podmiotów publicznych,
• pomiędzy podmiotami publicznymi.

Z kolei podmioty publiczne będą płacić za wysyłkę dokumentów do obywateli, firm i innych instytucji niepublicznych. Korzystanie ze wskazanego sposobu komunikacji z organem dla obywateli będzie nieobowiązkowe. W przypadku zdecydowania się na wskazany rodzaj komunikowania z organem będzie można z niego zrezygnować.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-doreczenia-przypominamy-o-ustawowym-obowiazku-dolaczenia-do-systemu

Komentarze E-doręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego coraz bliżej (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

mObywatel coraz sprawniejszy

mObywatel coraz sprawniejszy

17 stycznia 2023      TAGI:      
Od 9 stycznia 2023 r. w aplikacji mObywatel zostały udostępnione nowe funkcje. Wśród...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
E-doręczenia nieco później

E-doręczenia coraz bliżej

19 czerwca 2023      TAGI:      
W dniu 7.06.2023 r. został opublikowany w dzienniku ustaw komunikat Ministra Cyfryzacji...»
Doręczenia elektroniczne nieco później

Doręczenia elektroniczne nieco później

19 grudnia 2023      TAGI:   
Prezydent w dniu 15 grudnia 2023 r. podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie...»
Dziecko coraz lepiej chronione

Dziecko coraz lepiej chronione

17 lipca 2023      TAGI:      
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie skuteczności i efektywności...»