Newsy         

mObywatel będzie miał nowe funkcje

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120).

Jak podnosi projektodawca, nowelizacja zakłada:

1) wprowadzenie definicji legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej na potrzeby rozporządzenia;
2) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wydawanie nowej mLegitymacji;
3) rezygnację z regulacji odnoszącej się do dotychczasowej mLegitymacji;
4) określenia obowiązku szkoły do wydania uczniowi nowej, w stosunku do już posiadanej, nowej mLegitymacji;
5) rezygnację z określania wzoru i informacji ogólnych dotyczących dotychczasowej mLegitymacji.

Nowelizacja jest konsekwencją konieczności uwzględnienia w przepisach rozporządzenia zmian wynikających przede wszystkim z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

Po ich wejściu w życie mLegitymacja szkolna przestanie być dokumentem elektronicznym przechowywanym i prezentowanym przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych , o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.). Zmiany przewidziane w ustawie umożliwią wydawanie uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mLegitymacji szkolnej obsługiwanej przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

Szkoły będą obowiązane do wydawania pełnoletnim uczniom, którzy posiadają legitymację szkolną, również nowej mLegitymacji, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

Projekt rozporządzenia:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12377502/katalog/13009450#13009450

Komentarze mObywatel będzie miał nowe funkcje (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

mObywatel ciągle się rozwija

mObywatel ciągle się rozwija – czym nas jeszcze zaskoczy?

06 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo nieustannie stara się rozwijać aplikację mObywatel. Pojawiające...»
mObywatel rośnie w funkcjonalność

mObywatel rośnie w funkcjonalność

28 lipca 2023      TAGI:      
Aplikacja mObywatel wciąż zyskuje na funkcjonalności. Od teraz można w niej sprawdzić...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»
Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Będą nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

23 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów propozycji zmiany kwot...»
Będzie więcej psychoterapeutów?

Będzie więcej psychoterapeutów?

26 czerwca 2023      TAGI:      
W dniu 23 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia...»