Newsy      

Nowe wzory tytułów wykonawczych w drodze

Z dniem 25 marca 2024 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556, z późn. zm.).

Owe zmiany wymagają podjęcia działań mających na celu zmianę obowiązujących wzorów tytułów wykonawczych. Tym samym właściwy organ rozpoczął prace nad rozporządzeniem w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

W nowych wzorach tytułów wykonawczych dokonano zmian o charakterze porządkującym. Wprowadzono zmiany ułatwiające wiązanie dokumentów przekazywanych do naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej (TW-1, TW-2, TW-3), stanowiące załączniki nr 1–3 do projektowanego rozporządzenia, zostały oparte na wzorach, stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1856).

We wzorach tytułów wykonawczych TW-1 i TW-2 zrezygnowano z części:
• „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”,
• „Informacje dotyczące dalszego tytułu wykonawczego”,
• „Oznaczenie i klauzula organu egzekucyjnego”.

We wzorze tytułu wykonawczego TW-3 zrezygnowano z części:
• „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego/ dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”,
• „Dane dotyczące kolejnego tytułu wykonawczego”.

Ponadto we wzorach TW-1 i TW-3 dodano pozycje dotyczące:
• imienia ojca,
• imienia matki,
• numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• numeru, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju,
• innego numeru identyfikacyjnego i jego rodzaju.

We wzorze TW-2 dodano pozycje dotyczące:
• imienia ojca,
• imienia matki,
• numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• innego numeru identyfikacyjnego i jego rodzaju.

Zmian niestety jest znacznie więcej.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami:

https://legislacja.gov.pl/docs//502/12378010/13012144/13012145/dokument644790.docm

Komentarze Nowe wzory tytułów wykonawczych w drodze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe wzory tytułów wykonawczych

Nowe wzory tytułów wykonawczych

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 22.03.2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia...»
mObywatel będzie miał nowe funkcje

mObywatel będzie miał nowe funkcje

09 października 2023      TAGI:         
Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca...»
webinar_ochrona_małoletnich

Nowe standardy i procedura ochrony małoletnich w JOPS (bezpłatne szkolenie online)

27 lutego 2024      TAGI:         
W 2023 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym...»
Nowe formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE

Nowe formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE

26 października 2023      TAGI:   
Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że od 25 października br. do publikacji...»
webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa

gopsianka » 20 czerwca 2024, 14:55

Zmiana płci posiadacza KDR