Szkolenia      

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Szkolenie online.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online z sesją pytań i odpowiedzi, które na żywo odbędzie się 20.02.2024 r. w godz. 10:00-13.00.

Ważne! Szkolenie jest zgodne z wytycznymi ministerstwa (z 30.10.23 r.) dot. prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla ZI i GDP.

📌Tytuł szkolenia:

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji planu pomocy.

📅Termin:

20.02.2024 godz. 10:00-13:00

Rejestracja:

https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/praca-z-rodzina-dotknieta-problemem-przemocy-domowej-w-oparciu-o-procedure-niebieskie-karty-/register

💸Cena:

900 zł za GDP/ ZI lub 330 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę.
UWAGA! Rabat 20%. Cena po rabacie wynosi 720 zł brutto za zgłoszoną GDP/ ZI – bez limitu uczestników! lub 264 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę. Żeby uzyskać rabat, należy wpisać w formularzu rejestracyjnym hasło „OPS Rabat 20%” w rubryce „kod rabatowy”.

Ważne❗

W trakcie szkolenia przewidziana jest, trwająca 1,5 godz., część warsztatowa, podczas której uczestnicy będą mogli zadawać naszemu ekspertowi pytania dot. funkcjonowania GDP oraz ZI.

Program szkolenia:

1. Podstawy wszczęcia procedury „ Niebieskie Karty”.
2. Wieloaspektowa diagnoza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą domową.
3. Odstąpienie od działań przez grupę diagnostyczno-pomocową.
4. Współdziałanie instytucji i służb w realizacji zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
5. Budowanie planu pomocy rodzinie dla każdego członka rodziny z uwzględnieniem potrzeb i zasobów.
6. Monitoring sytuacji rodziny dotkniętej przemocą a działania grupy diagnostyczno-pomocowej.
7. Modyfikowanie planu pomocy w związku z sytuacją rodziny.
8. Działania edukacyjne i wspierające w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową.
9. Działania edukacyjne i motywujące w stosunku do osób stosujących przemoc domową.
10. Zamykanie procedury „Niebieskie Karty” – aspekty, które wypełniają znamiona podstaw do zamknięcia procedury.
11. Monitoring sytuacji rodziny po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

Wzory dokumentów:

– Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
– Wniosek o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
– Protokół z pierwszego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej / przebieg grupy, diagnoza doznawania przemocy, plan pomocy /.
– Protokół z kolejnego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej / wraz z monitoringiem /.
– Protokół grupy diagnostyczno-pomocowej z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.
– Protokół odstąpienia od dalszych działań w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy domowej.
– Protokół z posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej dotyczący podejmowanych działań monitorujących po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
– Zawiadomienie o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”.
– Zaproszenie dla osoby dotkniętej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
– Wezwanie dla osoby stosującej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
– Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym / programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc.
– Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę stosującą przemoc wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r – Kodeks Wykroczeń.
– Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
– Informacja dla osoby doznającej przemocy domowej / osoby stosującej przemoc domową o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” / odstąpieniu od dalszych działań.
– Plan pomocy dziecku.

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras – trener i urzędnik. Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Materiały poszkoleniowe:

– dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
– certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,
– 15 wzorów dokumentów.

Sprawy organizacyjne:

Jest to szkolenie na żywo, składające się z dwóch części. Eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.
Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

💬Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

🔎Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia.expert oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolenia.expert.

Dane kontaktowe:

Izabela Orlikowska
Manager ds. szkoleń i rozwoju
Tel.: [email protected]

Organizator szkolenia:
Sophia Online ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina;
NIP: 6561852057; www.szkolenia.expert

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji planu pomocy.

Komentarze Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Szkolenie online. (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Usługi społeczne w pomocy społecznej

Usługi społeczne w pomocy społecznej. Szkolenie online.

29 lutego 2024      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego nasz ekspert...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»

Dodatek gazowy – bezpłatne szkolenie online

02 stycznia 2023      TAGI:         
W ramach tzw. ustawy gazowej Sejm przyjął dodatek gazowy. Ma on polegać na zamrożeniu...»
KPA w pomocy społecznej.

KPA w pomocy społecznej. Praktyczne szkolenie online.

29 grudnia 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na webinar prowadzony na żywo przez panią Sylwię Juźwiak pt.:...»