Szkolenia         

Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych

Zapraszamy na szkolenie pt. „Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych”.

Data szkolenia: 19 lutego 2024

Godzina szkolenia: 9:00 – 14:00

Cena szkolenia: 449 zł brutto (cena promocyjna trwa do 14.02.2024)

Szkolenie online (na żywo)

Prowadzący: dr Michał Gluzek

Cena obejmuje:
• Możliwość konsultacji z prelegentem do 7 dni po szkoleniu;
• Autorskie materiały szkoleniowe;
• Certyfikat uczestnictwa.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji i świadczenia wysokiej jakości usług sąsiedzkich, które są formą usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia. Poprzez zdobycie praktycznej wiedzy prawnej w tematyce szkolenia, uczestnicy będą w stanie skutecznie zorganizować, realizować i kontrolować tę formę usług społecznych, a jednocześnie wspierać osoby z różnymi potrzebami opiekuńczymi, zapewniając im godne życie, szacunek oraz zachowanie ich autonomii i godności.

Szkolenie dedykujemy:

Dyrektorom i kierownikom sprawującym nadzór nad prawidłową realizacją zadania, pracownikom merytorycznym organizującym i realizującym usługi sąsiedzkie oraz służbom finansowo-księgowym, które będą finansować i rozliczać w/w usługi.

Nabyte umiejętności:

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu usług opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem nowej formy usług, jaką są usługi sąsiedzkie. Prowadzący przeprowadzi uczestników przez zagadnienia prawne, niezbędne do rozpoczęcia zadania i jego realizacji. Uczestnicy uzyskają wskazówki, jak odpowiednio wybrać i zatrudnić odpowiedną kadrę i co to oznacza, że to usługa sąsiedzka – czy sąsiad będzie mógł być zatrudniony przez OPS/CUS do ich realizacji? Dodatkowo prowadzący wskaże, komu mogą być przyznane takie usługi, jak je finansować i rozliczać. Uczestnicy zapoznają się z decyzją administracyjną przyznającą tę formę wsparcia.

Program szkolenia

Moduł I

Temat 1 – Omówienie przepisów nowelizacji ustawy o pomocy społecznej dotyczących pomocy sąsiedzkiej.
Temat 2 – Kto może świadczyć pomoc sąsiedzką?
Temat 3 – Uchwała rady gminy dotycząca rozszerzenia katalogu osób mogących świadczyć pomoc sąsiedzką.
Temat 4 – Komu mogą być przyznane usługi pomocy sąsiedzkiej?
Temat 5 – Zakres świadczonej pomocy sąsiedzkiej.
Temat 6 – Finansowanie pomocy sąsiedzkiej.
Temat 7 – Uchwała dotycząca pomocy sąsiedzkiej – szczegółowe warunki przyznawania pomocy.
Temat 8 – Wymiar i zakres pomocy udzielanej w tej formie.
Temat 9 – Sposób rozliczania wykonanych usług.
Temat 10 – Wydawanie decyzji administracyjnej – przykładowy wzór decyzji.
Temat 11 – Możliwość organizacji pomocy sąsiedzkiej przez podmiot inny niż gmina.
Temat 12 – Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Usługi sąsiedzkie są nową formą świadczenia pomocy społecznej, która została wprowadzona pod koniec lipca 2023 roku na mocy nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej. Doprecyzowano w niej m.in. zapisy dotyczące kwestii świadczenia usług sąsiedzkich jako formy usług opiekuńczych. Wdrożenie usług sąsiedzkich przyczynić się ma do rozwoju usług społecznych, głównie dla osób starszych. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z formalno-prawnymi aspektami wdrożenia usług sąsiedzkich na terenie gminy. Szkolenie ma charakter wykładowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Szczegółowe informacje:

jazwinska-szkolenia.pl/szkolenie/uslugi-sasiedzkie-jako-nowa-forma-uslug-opiekunczych/

Zapraszamy do kontaktu:
Klaudia Bandrowczak
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Tel. 539-641-467
e-mail: [email protected]

 

 

Komentarze Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Na Uczelni Korczaka ruszyła rekrutacja na nową turę szkoleń dla pracowników socjalnych

Na Uczelni Korczaka ruszyła rekrutacja na nową turę szkoleń dla pracowników socjalnych

06 października 2023      TAGI:         
Z początkiem września ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych 2-dniowych szkoleń...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»
Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

02 października 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, zaprasza do udziału...»
Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka

Dla kogo Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka?

19 października 2023      TAGI:      
Wdrażanie i rozwój usług społecznych na poziomie samorządów gminnych i powiatowych...»