Szkolenia   

Kierowanie do DPS i Odpłatność za pobyt w DPS. Szkolenia online.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach online „Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej” oraz „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej”, które poprowadzi na żywo nasz ekspert Pani Sylwia Juźwiak.

Szkolenia adresowane są do pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych (pracownicy socjalni, pracownicy realizacji), a także dla osób wydających decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenia oparte są na orzecznictwie sądów, dotykają praktycznych problemów związanych z rozstrzyganiem indywidualnych spraw związanych z umieszczeniem mieszkańca w DPS oraz ustalania odpłatności za jego pobyt w DPS.

💸Cena za udział w jednym szkoleniu wynosi: 360 zł brutto; UWAGA! RABAT 10%! Cena po rabacie wynosi 324 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę z jednostki, 90 zł brutto za każdą kolejną. Żeby skorzystać z rabatu, należy wpisać hasło „ops rabat 10%” w rubryce „kod rabatowy” w formularzu rejestracyjnym.

🔥OFERTA PROMOCYJNA🔥„W 2PAKU TANIEJ!” Zapisując się na dwa szkolenia: „Kierowanie do DPS” i „Odpłatność za pobyt w DPS” zapłacisz TYLKO 500 zł brutto. Żeby skorzystać z oferty promocyjnej, należy wpisać hasło “OPS w 2PAKU taniej” w rubryce “kod rabatowy” w formularzach rejestracyjnych.

I Temat szkolenia: „Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej”

„Tryb postępowania i właściwość organów w sprawach o udzielenie świadczenia w formie pobytu i usług w domu pomocy społecznej, w tym usług wsparcia krótkoterminowego”

📅Termin: 21.05.2024 r.; godz. 10.00-13.00.

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

📚Program:

1. Ustawowe przesłanki przyznania świadczenia w formie pobytu w DPS
2. Tryb kierowania i przyjęcia do DPS
3. Skierowanie do DPS w trybie dobrowolnym (na wniosek osoby zainteresowanej)
4. Skierowanie do DPS w trybie interwencyjnym
5. Skierowanie do DPS bez zgody osoby zainteresowanej (na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)
6. Umieszczenie wspólne w DPS
7. Dokumentacja niezbędna do skierowania
8. Jak sporządzić wniosek do sądu o przyjęcie osoby do DPS bez jej zgody
9. Właściwość miejscowa organów
10. Wsparcie krótkoterminowe – nowa forma usług zapewniających pobyt całodobowy.

Materiały poszkoleniowe:

– dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
– prezentacja
– certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Cele szkolenia:

– Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze kierowania do DPS;
– Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących umieszczenia w DPS;
– Interpretacja przepisów dotyczących umieszczania w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

II Temat szkolenia: „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej”

“Zasady ustalania odpłatności osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS”

📅Termin: 11.06.2024 r.; godz. 10.00-13.00.

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

📚Program:

1. Podstawy prawne odpłatności za DPS.
2. Odpłatność mieszkańca DPS.
3. Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.
4. Umowa na podstawie art. 103 ust. 2 u.p.s. czy decyzja?
5. Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.
6. Odpłatność gminy – czy w decyzji?
7. Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.
8. Wsparcie krótkoterminowe w DPS – zasady odpłatności.

Materiały poszkoleniowe:

– dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
– prezentacja
– certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Cele szkolenia:

– Ugruntowanie znajomości przepisów procedury administracyjnej w obszarze ustalania odpłatności za DPS;
– Ustalenie kolejności podejmowanych czynności w sprawach dotyczących odpłatności za DPS;
– Interpretacja przepisów dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w DPS w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Osoba prowadząca szkolenia:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

Sprawy organizacyjne:

Szkolenia prowadzone są na żywo i składają się z dwóch części. Eksperckiego omówienia zagadnień w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

🔎Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej: www.szkolenia.expert oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/szkolenia.expert.

Zapraszamy!

Zespół Szkolenia.Expert

Kontakt:

Izabela Orlikowska
Manager ds. szkoleń i rozwoju
tel. 690 300 482
[email protected]

Aleksandra Samoraj
Opiekun klienta
tel. 789 324 392
[email protected]

Organizator szkolenia:
Sophia Online ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina;
NIP: 6561852057

Komentarze Kierowanie do DPS i Odpłatność za pobyt w DPS. Szkolenia online. (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny okiem sądu

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. Wymóg ustawowy. Szkolenie online. Nowy termin: 25.01.23 r.

09 stycznia 2023      TAGI:         
Czy potrafisz zadbać o swoje bezpieczeństwo?  Zapraszamy na nową edycję szkolenia:...»
Dobry start - praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia.

Dobry start – praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia. Szkolenie online.

02 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi prof. Izabela Krasiejko....»
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

09 kwietnia 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online "Pierwsza pomoc przedmedyczna", które nażywo...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»
Metody wzmacniania więzi w rodzinie z dzieckiem w wieku szkoły podstawowej

Jak wzmacniać więzi w rodzinie z dzieckiem w wieku szkoły podstawowej? Szkolenie online.

16 kwietnia 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego prof. Izabela Krasiejko...»