Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu w pieczy zastępczej wynikającego z deficytu miejsc dla dzieci, rozpoczęło działania mające na celu „gaszenie istniejącego pożaru”. W każdym województwie ma powstać zespół reagowania kryzysowego w obszarze pieczy zastępczej.

Zadaniem w/w zespołu ma być m.in. ocena sytuacji w pieczy zastępczej na terenie danego województwa oraz przyjęcie planów działania mających na celu realizację postanowień sądów w zakresie zabezpieczenia dzieci.

Ministerstwo przypomina jednak, że pieczę zastępczą, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizuje powiat (art. 32 ust. 2), a zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do jego zadań własnych (art. 180 pkt 2 ustawy).

Wychodząc naprzeciw potrzebom organów, w 2024 r. został uruchomiony rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Nadto nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 742) stworzyła możliwość przeznaczenia dodatkowych środków na dodatki do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pokrycie kosztów składek od tych dodatków.

Ministerstwo zapewnia, że analizuje dotychczasowe rozwiązania oraz instrumenty wykorzystywane na wskazanym polu w celu poprawy ich efektywności oraz zażegnania zaistniałego kryzysu.

Stanowisko Ministerstwa:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-07/Odpowiedz_MRPiPS_piecza_zastepcza_brak_miejsc_3_07_2024.pdf

Komentarze Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy (2)

      5 + 4 = ?    
w domach dziecka pracuje wykwalifikowana kadra, która wie co robić z trudnymi dziećmi, a rodziny zastępcze to przypadkowi ludzie
DODAŁ: Anna DNIA 17 lipca 2024 O 07:45
Brak rodzin zastępczych, dlaczego? Jeżeli mamy olbrzymi kryzys demograficzny, czyli kobiety, rodziny nie chcą mieć dzieci, to dlaczego mają tworzyć rodziny zastępcze i wychowywać obce dzieci i to jeszcze najczęściej z dużymi problemami zdrowotnymi, rozwojowymi i wychowawczymi? Gdzie umieszczać rodzeństwa, ile rodzin przyjmie od razu 3,4,5 dzieci? Czy pieniądze mają być receptą na taki stan? Pojawi się pytanie czy część osób uzna to za sposób na zwiększenie dochodów, bez odpowiedniego zajmowania się dziećmi. Zakaz tworzenia tzw. domów dziecka to wielki błąd, ile rodzin przyjmie nastolatka w wieku powiedzmy 13-17 lat?
DODAŁ: ron DNIA 12 lipca 2024 O 08:44

ZOBACZ PODOBNE

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»
Wakacji kredytowych ciąg dalszy

Wakacji kredytowych ciąg dalszy

06 grudnia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»