Propozycje zmian Rzecznika Praw Dziecka w pieczy zastępczej

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy z dnia 19 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka zawnioskował o rozważenie wprowadzenia kilku proponowanych przez niego zmian do projektu.

Rzecznik proponuje m.in. zapewnienie większej liczby osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Rozwiązania upatruje on w możliwości realizowania w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka praktyk studenckich.

W ocenie Rzecznika korzyści miałyby charakter długofalowy – poprawiałyby sytuację dzieci wymagających szczególnego wsparcia, jak również skutkowałyby lepiej przygotowaną kadrą w przyszłości.

Kolejnymi propozycjami są: utworzenie bonu medycznego (świadczenie przeznaczone na usługi medyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zamianę przepisów w zakresie zatrudniania rodzin zastępczych – w przypadku rodziców zastępczych umowa cywilnoprawna może zostać zastąpiona umową o pracę.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi propozycjami Rzecznika:

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wyst%C4%85pienie-Rzecznika-Praw-Dziecka-do-Minister-Rodziny-i-Polityki-Spo%C5%82ecznej.pdf

Komentarze Propozycje zmian Rzecznika Praw Dziecka w pieczy zastępczej (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rodzic a adaptacja dziecka w żłobku w czasie epidemii

Rodzic a adaptacja dziecka w żłobku w czasie epidemii

03 września 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka, zaniepokojony możliwością ograniczenia obecności rodzica...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Coraz bliżej zmian w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Jak...»
Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

09 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»
Zdalne korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej

Zdalne korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej

14 maja 2021      TAGI:         
Hakersi to społeczność Fundacji Sarigato, która na co dzień wspiera dzieci przez...»
PMinisterstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 2.06.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie...»