Propozycje zmian Rzecznika Praw Dziecka w pieczy zastępczej

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy z dnia 19 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Rzecznik Praw Dziecka zawnioskował o rozważenie wprowadzenia kilku proponowanych przez niego zmian do projektu.

Rzecznik proponuje m.in. zapewnienie większej liczby osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Rozwiązania upatruje on w możliwości realizowania w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka praktyk studenckich.

W ocenie Rzecznika korzyści miałyby charakter długofalowy – poprawiałyby sytuację dzieci wymagających szczególnego wsparcia, jak również skutkowałyby lepiej przygotowaną kadrą w przyszłości.

Kolejnymi propozycjami są: utworzenie bonu medycznego (świadczenie przeznaczone na usługi medyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zamianę przepisów w zakresie zatrudniania rodzin zastępczych – w przypadku rodziców zastępczych umowa cywilnoprawna może zostać zastąpiona umową o pracę.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi propozycjami Rzecznika:

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wyst%C4%85pienie-Rzecznika-Praw-Dziecka-do-Minister-Rodziny-i-Polityki-Spo%C5%82ecznej.pdf

Komentarze Propozycje zmian Rzecznika Praw Dziecka w pieczy zastępczej (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»
NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

18 kwietnia 2023      TAGI:         
NIK, zaniepokojona niewielkim przyrostem wskaźnika deinstytucjonalizacji, tj. procentowego...»
RPD chce zmian w procedurze NK

RPD chce zmian w procedurze NK

30 maja 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka (dalej powoływany jako RPD) przygotował wystąpienie do Minister...»
Koszty pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dziecka

Koszty pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dziecka

19 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi skargami rodziców w sprawie...»
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

15 kwietnia 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził...»