Newsy   

RPO kolejny raz reaguje

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sygnalizując problem z dostępem do świadczenia wychowawczego dzieci, dla których po śmierci rodzica do czasu umieszczenia w pieczy zastępczej nie został powołany opiekun prawny.

Wskazany problem został ujawniony przez RPO na tle wpływających do niego skarg w tym wypadku małoletniego dziecka. Zwraca on uwagę, że beneficjentem świadczenia nie jest samo dziecko, a osoba uprawniona. W przypadku jej śmierci świadczenie nie przechodzi automatycznie na kolejnego opiekuna dziecka. Świadczenie wówczas wygasa z mocy samego prawa, przez co koniecznym staje się złożenie wniosku przez kolejną osobę uprawnioną. Zasygnalizowana przez RPO sytuacja nie została uwzględniona przez ustawodawcę pomimo podjętych przez niego zabiegów wynikających z treści art. 18 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 421).

W ocenie RPO zasadne jest wprowadzenie do unormowań określających dostęp do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” stosownej regulacji umożliwiającej uzyskanie przez osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem prawa do świadczeń socjalnych.

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-07/Do_MRPiPS_dzieci_swiadczenie_wychowawcze_25_06_2024.pdf

Komentarze RPO kolejny raz reaguje (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Skarbówka pisze RPO reaguje

Skarbówka pisze, RPO reaguje

04 marca 2024      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony akcją wysyłania podatnikom tzw. listów...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»