Alkoholizm

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - Wzór

ROZMIAR: 73.60 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – definicja, cele, ustawa

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 określa, że do zadań gminy mających charakter obowiązkowy należy opracowywanie i realizacja Strategii Rozwiązywania... »

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Druk

ROZMIAR: 190.83 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Wzór

ROZMIAR: 25.00 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Gdzie pracownik socjalny może skierować osobę z problemem alkoholowym?

Pracownik socjalny może skierować osobę z problemem alkoholowym do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisje działają z reguły przy Urzędach... »

Czy istnieje w Polsce sposób na zmuszenie alkoholika do leczenia?

W Polsce nie istnieje sposób na zmuszenie alkoholika do leczenia. Przypadek osoby uzależnionej od alkoholu można zgłosić do Komisji Rozwiązywania Problemów... »