Asystent rodziny

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Problem sieroctwa społecznego w pomocy społecznej

Sieroctwo to nieposiadanie rodziców lub jednego z nich (półsieroctwo), nieposiadanie żadnych opiekunów. Sieroctwo może być biologiczne – w przypadku... »

Kwestia problemów opiekuńczo-wychowawczych i nieprawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego w pomocy społecznej

Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki, gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie samodzielnie sobie jej zapewnić oraz jego wychowanie w celu przygotowania... »

II Edycja Programu Asystent Rodziny na rok 2016

W dniu 25.07.2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił II edycję - Programu Asystent Rodziny na rok 2016. W ramach programu dofinansowaniu... »

Przydzielenie asystenta rodziny - Druk

ROZMIAR: 23.50 KB,   RODZAJ: DOC TAGI:

Wniosek do Dyrektora OPS o zakończenie pracy z rodziną - Wzór, Druk

ROZMIAR: 73.52 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Zgoda na współpracę z asystentem rodziny - Wzór, Druk

ROZMIAR: 66.47 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Karta pracy asystenta rodziny - Wzór, Druk

ROZMIAR: 42.54 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Plan pracy z rodziną – okresowa ocena - Druk

ROZMIAR: 55.65 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Plan pracy z rodziną - Druk

ROZMIAR: 52.04 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

V Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodzin w Gdyni

Wiceprezydent Miasta Gdyni wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim... »