Jednostki pomocy społecznej

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Charakterystyka jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Poniżej scharakteryzowane zostaną jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej – to jednostka organizacyjna. Wykonywane... »

Jakie są jednostki organizacyjne pomocy społecznej?

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć informacje o tym, jakie instytucje, ośrodki zalicza się do jednostek organizacyjnych... »

Jednostki pomocy społecznej w Polsce (do i od 1 stycznia 2012 r.)

Jednostki pomocy społecznej do 2012 r.: - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – realizuje zadania pomocy społecznej w województwach; - Powiatowe... »