Rzecznik Praw Dziecka

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia

Rzecznik Praw Dziecka występuje do Prezesa NIK o kontrolę

Pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o rozważenie możliwości przeprowadzenia kontroli... »