EFS dla OPS

17 marca

Białystok. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do załącznika nr 2 Podział środków na poszczególne powiaty w województwie podlaskim oraz załącznika nr 3 Podział środków na poszczególne gminy w województwie podlaskim do Planu Działania na lata 2007-2008 POKL Priorytet VII, zwróciła się o zadeklarowanie udziału OPS i PCPR w realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie POKL w roku 2008. 

Oznacza to, iż dany ośrodek (OPS, PCPR), który nie zadeklaruje przystąpienia do projektu, nie będzie mógł realizować zadań związanych z rozwojem form aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w roku 2008 oraz środki finansowe przeznaczone na beneficjenta (OPS, PCPR) w roku 2008 zostaną rozdzielone na beneficjentów deklarujących udział w projekcie.

W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o zadeklarowanie przystąpienia do projektu systemowego Państwa ośrodka do dnia 31.03.2008 roku. W przypadku braku deklaracji do w/w dnia, OPS, PCPR nie będzie brany pod uwagę przy przeliczeniu dostępnej alokacji na projekty systemowe w roku 2008.

Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej >>

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
anna anna anna » 24 stycznia 2022, 10:42

MRiPS-06

Eliza7536 » 24 stycznia 2022, 10:34

osoba w jednym wniosku