EFS dla OPS

06 kwietnia

wzory opisu dokumentów księgowych, aby ułatwić beneficjentom przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji i rozliczenia projektów w ramach PO KL.

Wzory są zgodne z Zasadami Finansowania (Wojewódzki Urząd Pracy zaleca, aby poniższy opis był stosowany w formie pieczątki).

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich związek z projektem (nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem).

Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
– numer umowy o dofinansowanie projektu;
– informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego;
– nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dotyczy dokument kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony;
kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.

Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego – również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku dokumentów księgowych, które tylko w części dotyczą projektu, kwoty wynikające z tych dokumentów powinny być odpowiednio dzielone na związane z realizacją projektu bądź nie i poparte odpowiednią dokumentacją potwierdzającą prawidłowość podziału kwot (kalkulacje, specyfikacje do list płac etc.).

Wzór zamieszczamy w zakładce przykładowe dokumenty.

Wiecej na stronie Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie >>

Komentarze 06 kwietnia (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»