„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25) odbędzie się kolejne spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”. Spotkanie będzie poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców, jak również do wszystkich przedstawicieli podmiotów, które realizują lub są zainteresowane realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS.

Spotkanie będzie składało się z trzech bloków tematycznych tj.:
• wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
• wsparcie osób niepełnosprawnych,
• wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji online na stronie:
https://efs.mrpips.gov.pl/katowice

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5544,10235,spotkanie-regionalne-blizej-funduszy-europejskich-w-katowicach.html

Komentarze „Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»

12 grudnia

12 grudnia 2011     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w Zasadach przygotowania,...»