EFS dla OPS

27 września

19 września 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Jednocześnie 15 września 2008 r. podsekretarz stanu w MRR Jarosław Pawłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki.

Zmienione Wytyczne i Zasady obowiązują od 1 października 2008 r. Dostępne są one w zakladkach: Wytyczne kwalifikowalności i Zasady finansowania projektów systemowych.

Z uwagi na istotność dla kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki zapisów umowy dotyczących zasady konkurencyjności i taryfikatora korekt finansowych z tytułu naruszenia Prawa zamówień publicznych, a także znowelizowanych postanowień umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu Instytucje Pośredniczące lub Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) powinny aneksować wszystkie dotychczas zawarte umowy. Tym niemniej, aneksowanie umów nie oznacza, iż aneksy powinny obowiązywać wstecz. Pozostałe zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu (np. zapisy umowy dotyczące zwrotu dotacji rozwojowej z końcem roku budżetowego) nie wymagają aneksowania dotychczas zawartych umów.

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
artwas » 19 października 2021, 10:19

co byście zrobili

Daria55 » 19 października 2021, 09:37

Wiza D Poland Business Harbour

alak » 19 października 2021, 09:29

przedłużenie orzeczenia z zus

amigooo » 19 października 2021, 09:13

adres korespondencji za granicą

rozme » 19 października 2021, 09:00

Kredyt hipoteczny