EFS dla OPS

12 stycznia

 Na stronach Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego pojawiła sie informacja dotycząca procedury dokonywania refundacji wydatków za 2008 r. w ramach projektu systemowego, z zaangażowanych środków własnych Beneficjenta.

"Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w przypadku dokonywania przez Beneficjenta w roku 2009 refundacji wydatków dotyczących roku 2008 w ramach projektu systemowego, które zostały poniesione z zaangażowanych środków własnych możliwe jest, aby przekazana przez Instytucję Pośredniczącą transza dotacji rozwojowej pozostała na wskazanym w umowie ramowej rachunku bankowym Gminy/Powiatu, w wysokości odpowiadającej rzeczywiście zaangażowanym środkom, bez konieczności dalszej jej przekazania na rachunek projektu.

Jednocześnie warunkiem zastosowania w/w procedury jest dostarczenie przez Beneficjenta właściwych wyciągów bankowych, dokumentujących przeprowadzenie wskazanej operacji. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż projekt systemowy powinien zostać rozliczony zgodnie z obowiązującym montażem finansowym".

Komentarze 12 stycznia (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista