Newsy

Kontrakty Pielęgniarskie w DPS

SYSTEM WDROŻENIA KONTRAKTÓW PIELĘGNIARSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU PILSKIEGO. Kopie filmu trafiły do wszystkich domów pomocy społecznej. Swoimi refleksjami po obejrzeniu tego filmu zechciał się z nami podzielić Bogdan Kuśmierczyk.

Obejrzałem Film. Pozwoliłem sobie nawet wyodrębnić ścieżkę dźwiękową.

W czwartej minucie filmu Pan Starosta Powiatu Pilskiego wypowiedział słowa:  „Zapraszam serdecznie wszystkich państwa do odwiedzenia naszych domów pomocy społecznej i wydania oceny, czy funkcjonowanie pielęgniarek w naszych domach jest poprawne, czy jeszcze można coś z tym tematem zrobić”.

Korzystając z tego zaproszenia, przedstawiam kilka uwag:

1.
[Licznik: 1:15] „W domach tych, w wyniku stopniowo malejącej liczby zatrudnionych pielęgniarek pojawił się problem zapewnienia mieszkańcom dostatecznej opieki zdrowotnej gwarantowanej, tak jak innym obywatelom, w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”. W naszym Domu akurat nie ma problemu wynikającego z malejącej liczby pielęgniarek, ale jest poważny problem z pauperyzacją tej grupy zawodowej. Gdy pielęgniarki w połowie ubiegłego roku upomniały się o podwyżki płac, dowiedziały się, z pisma pani Minister, że w domach pomocy społecznej pracują nielegalnie i przestały mówić o podwyżkach. Co nie oznacza, że problem przestał istnieć. Jest – i jak znam życie, ujawni się w formie bardziej zaostrzonej. Również kielecki Narodowy Fundusz Zdrowia jakoś nie jest zainteresowany wdrażaniem takiego produktu.

2.
W filmie roi się od takich słówek: produkt – jak w przemyśle, opieka środowiskowa – choć w lutowej noweli ustawy o pomocy społecznej resort stanowczo odciął się od kojarzenia Mieszkańców domów pomocy społecznej ze słowem środowisko, pacjenci, chorzy, sprzątaczki. Takich słów chyba nie używaliby ludzie z branży.

3.
Od godziny 18-tej w piątek, do godziny 8-ej w poniedziałek na terenie domów pomocy społecznej nie ma pielęgniarek. Ależ nic się nie dzieje. Dopiero co media informowały, że już trzylatek potrafił wezwać pogotowie ratunkowe do chorej matki, która nagle zasłabła, więc czemuż nie mogłaby tego zrobić „sprzątaczka” w domu pomocy społecznej. Tylko nie można, w takim przypadku, przekonywać społeczeństwa, że poprawiła się jakość usług.

4.
[Licznik: 3.30] „Dyrektorzy z kolei mają gwarancję, że usługi pielęgniarskie są wykonywane zgodnie z procedurami i zgodnie z ich oczekiwaniami”. Mam uwierzyć, że wtedy, gdy pielęgniarka była pracownikiem Domu a jej pracę nadzorowała matka przełożona, dyrektor nie miał gwarancji wykonania usługi zgodnie i jego oczekiwaniami, a teraz, gdy pielęgniarka jest niezależna od dyrektora Domu, a jej pracę potwierdza dwóch pracowników, (może dozorca, a może ktoś z administracji – w każdym razie nie medyk) 

5.
[Lcznik: 11.48+] „To Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają każdorazowo wykonywanie czynności pielęgniarskiej”, to wtedy te usługi są wykonywane profesjonalnie.  Nie uwierzę. Choć panie pielęgniarki wiedzą swoje: „Będąc pracownikiem samodzielnym sama decyduję o sposobie i zadaniach pracy”. [Licznik: 33.06]

6.
[Licznik: 10.51] „Niepokoi nas po prostu przyszłość, jaka jest związana z tym, ponieważ ta przyszłość jest niepewna”.
[Licznik: 11.02] „Fundusz coraz to częściej wprowadza jakieś nowe projekty, które na dzień dzisiejszy są dla nas niepokojące. Niepokojące zarówno dla podopiecznych jaki również dla nas pielęgniarek”. A może być np. tak: któregoś dnia jakiś inny Zespół złoży bardziej korzystną ofertę i grupa pielęgniarek straci pracę, ale nie będzie to problemem dla Domu, bo to nie pracownicy tego Domu.

7.
[Licznik: 14.35 +] „W chwili obecnej jeden z podstawowych warunków podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na pielęgniarską opiekę środowiskową jest posiadanie przez pielęgniarkę następujących kwalifikacji: prawo wykonywania zawodu, oraz ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa zachowawczego.  

Wnioskujący składa wniosek w formie pisemnej i elektronicznej. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dla sporządzenia wniosku w formie elektronicznej udostępnia wnioskującym oprogramowanie aplikacyjne i dostęp do aplikacji portalowej. Wniosek w formie pisemnej powinien być uzupełniony o aktualny wpis do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, oświadczeniu o posiadaniu tytułu prawnego do pomieszczenia, [Licznik: 15.37] tutaj chodzi o gabinet pielęgniarski, oraz spełnieniu wymogów lokalowych i sanitarnych tego pomieszczenia, polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oraz umowę utylizacji odpadów medycznych”. „Bardzo łatwo: pstryk – i światło”. To żaden problem uzyskać prawny tytuł do pomieszczenia, które spełnia wszystkie wymogi sanitarne, oczywiście, jeśli takie pomieszczenie się posiada, bo NFZ wymaga, by gabinet był poza obrębem domu pomocy społecznej.

W materiale filmowym nie ma wzmianki o zatrudnianiu strażaków przez każdy, nawet najmniejszy, podmiot gospodarczy, bo w tym czasie, gdy kręcono film, jeszcze o tym nikt nie wiedział. Jakby wychodząc naprzeciw tym wymaganiom [Licznik 34.53] „Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektorów domów pomocy społecznej do daleko idącego wsparcia dla pielęgniarek chcących rozpocząć szkolenie. Zobowiązał też dyrektorów domów do pełnego wyposażenia gabinetów pielęgniarskich”.

8.
[Licznik:19.40] „Pielęgniarki przejęły świadczenia na rzecz mieszkańców takich usług, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla opiekunów. I tak na przykład pomagają przy kąpieli, przy czynnościach higienicznych,”Czyżby wcześniej panie pielęgniarki tego nie robiły? Kto ośmielił się zarezerwować wyłącznie dla opiekunów czynności związane z higieną Mieszkańców, a które to czynności NFZ zawarował dla pań pielęgniarek.

9.
[Licznik:21.35] „Docelowo, w pilskim Domu, na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie pracować 8 pielęgniarek, czyli o dwie więcej, niż w ramach umowy o pracę”. Pilskie domy przeszły na kontrakty, bo brakowało pielęgniarek, o czym dowiedzieliśmy się w drugiej minucie filmu, więc skąd teraz ściągnęli specjalistów. A ja wiem. Widać to na wizji. Te pokazane panie to przecież już emerytki. W naszym Domu też tak robimy. Gdy zabrakło młodszych, zjawiły się panie, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, ale mają jeszcze siłę i chcą pracować.

10.
[Licznik: 31.55] Jedno jest pewne. Takie działanie jest „racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia”. Są wymierne oszczędności. Ale jeżeli tak łatwo można wyliczyć koszty po stronie służby zdrowia, to co za problem, by służba zdrowia takie właśnie kwoty przekazywała dla domów pomocy społecznej. To żart. Jest problem. Do dziś nie potrafią naprawić „ustawy na złość” i nadal ZUS-y  potrącają inne kwoty, niż to wynika z Decyzji o odpłatności, bo ustawa nie precyzowała, który minister ma pierwszy poprosić drugiego ministra o wprowadzenie zmiany w ustawie. Dajemy sobie radę. Potrącamy różnice sami, a że przy tej okazji ktoś z Mieszkańców użyje zwrotu „złodziejstwo”, to już nasze ryzyko zawodowe i praca w warunkach szkodliwych. A przecież tu jest sprawa jeszcze bardziej skomplikowana. Chociaż. W tamtej epoce roboty budowlane rozliczane były opisowo. Pod każdą fakturą ktoś mozolnie, a wtedy odręcznie, kilometrami opisywał czynność po czynności. I nagle ktoś inny wpadł na pomysł, by zamiast takich obszernych opisów zastosować ryczałt. Tak sobie myślę, że za kilka lat i w naszej branży panie pielęgniarki dostaną zapłatę swoją ryczałtem, bez konieczności wypełniania setek formularzy.Z ekonomicznego punktu widzenia również racjonalne jest zawarcie podobnego kontraktu z grupą księgowych (w tym przypadku te panie nie musiałyby wylegitymować się prawem do lokalu spełniającego wymogi sanitarne). W szpitalu w Leśnej Górze, co też jest udokumentowane na taśmie filmowej, szlaki przeciera firma sprzątająca pomieszczenia. Tu można zaoszczędzić podwójnie, bo te same osoby, wytypowane przez dyrektora Domu, które potwierdzają wykonanie usług medycznych, mogą dodatkowo potwierdzać wykonanie prac porządkowych.

I jeszcze jedno. Takie działanie pozwoli ukrócić plagę zwolnień lekarskich. W naszym Domu, w minionym roku w rejestrze zwolnień ZUS ZLA (dawne L4) jest zarejestrowanych 201 przypadków, a jeszcze kilka lat temu było ich około 40 rocznie. A teraz proszę bardzo: [Licznik: 8.13] „Forma pracy jest satysfakcjonująca. Owszem, pod każdym względem. Pozwala to na zabezpieczenie ciągłości pielęgniarskiej w wyjątkowych sytuacjach jeżeli którejś coś się stanie, jak również dla wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Czyli ciągłość wykonywania tych wszystkich czynności pielęgniarskich jest zabezpieczona”. Jeżeli coś się stanie, to natychmiast koleżanka biegnie na zastępstwo, by zabezpieczyć ciągłość wykonywania zakontraktowanych usług pielęgniarskich, bo jeszcze ktoś by im obniżył rachunek końcowy.

11.
O tym, że zmodyfikowana skala Barthel nijak się ma do Mieszkańców domów pomocy społecznej, szczególnie tych ze schorzeniami układu nerwowego, wiedzą wszyscy. A i tak jest to „główne narzędzie” do kwalifikowania osób, które mają być objęte opieką pielęgniarską.

12.
I wystarczy. („a ty żaczku nauczony, któryś jest ze szkół wybrany, powiedz, co jest 12”). Martwi tylko takie szczere wyznanie: [Licznik: 5.42] „Obowiązują tu takie same zasady jak w opiece pielęgniarskiej środowiskowej”. Bo przecież do domów pomocy społecznej kierowane są właśnie takie osoby, które wymagają wzmożonej opieki i opieka środowiskowa już nie daje sobie z nimi rady. A może tak mi się tylko wydaje?

Redakcja serwisu ops.pl postara się udostępnić użytkownikom serwisu fragmenty lub całość filmu. Poniżej ważniejsze fragmenty ścieżki dźwiękowej w wersji tekstowej opracowane przez Bogdana Kuśmierczyka.

Kontrakty pielęgniarskie w DPS część I

Kontrakty pielęgniarskie w DPS część II

Serdecznie pozdrawiam. 
Bogdan K.
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Kontrakty Pielęgniarskie w DPS (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa