Opłata skarbowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
RPO o projekcie zmiany ustawy o rencie socjalnej

Nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

W dniu 25.10.2021 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z nowym testem jednolitym

Nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

W dniu 8.09.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »

W jakich przypadkach w pomocy społecznej trzeba dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia?

„W sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów ozatrudnieniu... »
4 Rajd Pracowników Pomocy Społecznej    zaświadczenie lekarskie    składki zus    KSeF    wolontariat    Fundusz Ubezpieczeń Społecznych    organizacja pomocy społecznej    Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania