Archiwalne

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych

IDRiESzkolenie przeznaczone jest dla pracowników OPS oraz pracowników działów świadczeń rodzinnych Urzędów Miast i Gmin. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz praktycznego stosowania przepisów. Kodeksu postępowania administracyjnego przy realizacji wym. ustawy.Zapraszamy na szkolenie. Data: 13.02.2009 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków; ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Tematyka szkolenia:

I. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych;
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy;
– praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
II. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego oraz zasady wydawania decyzji administracyjnych w świetle przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych;

Program szkolenia:
1.Omówienie zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych:
– zmiana czasu trwania okresu zasiłkowego – zmiana decyzji administracyjnych bez zgody strony,
– zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
-zmiana terminu składania wniosku w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
– zmiana zasady przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka opiekunom prawnym dziecka,
– zmiany zasad ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
– zmiany zasad ustalania prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności,
– warunki do nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
– zasady weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych,
– zmiany przepisów dotyczących zasad koordynacji systemu świadczeń rodzinnych,
– zasady postępowania w przypadku błędnie wypełnionego wniosku,
– nowe terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne,
– rozszerzenie pojęcia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
2. Konsultacje indywidualne i odpowiedzi na szczegółowe pytania również dotyczące przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.

Prowadzenie prawnik, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, długoletni pracownik administracji państwowej, praktyk realizujący ustawę o świadczeniach rodzinnych.
Koszt uczestnictwa wynosi 280zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA data szkolenia: 13. 02.2009 r godz. 10.00-15.00
tytuł: NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
– PRAKTYCZNE PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Stanowisko:………………………………………………………………………………………
Nazwa instytucji: …………………………………………..NIP…………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….
Tel/fax: ……………………… e-mail: …………………………………………………………
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
– 
gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
–  przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – praktyczne problemy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»