Newsy

Konkurs Ogólnopolski

Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej ogłasza konkurs o tematyce: Logo Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej. Plakat promujący Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2009. Pracownik Pomocy Społecznej oraz Pracownik Socjalny – prezentacja power point/reportaż/klip video.

REGULAMIN KONKURSU
Organizowanego przez Komitet Założycielski
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ

ORGANIZATOR:
Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej

CELE KONKURSU:
– Propagowanie inicjatywy mających na celu podniesienia prestiżu zawodu pracownika socjalnego i pracownika pomocy społecznej.
– Popularyzowanie i wyjaśnianie roli, znaczenia zawodu pracownika socjalnego i pracownika pomocy społecznej.
– Poszerzenie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wiedzy
o pracy osób w pomocy społecznej,
– Popoularyzacja inicjatywy tworzenia Związku Zawodowego
Pracowników Pomocy Społecznej.
– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
– kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

UCZESTNICY:
• dzieci
• młodzież
• dorośli

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:
• „Logo Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej” praca / projekt
• „Plakat promujący Światowy Dzień Pracy Socjalnej -17.03.2009r.” praca projekt
• „Pracownik pomocy społecznej” prezentacja power point/reportaż,/klip
• „Pracownik socjalny” prezentacja power point/reportaż/klip

FORMAT PRAC:
W zależności od formy:
– nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2 (malarstwo, rysunek, grafika)
– zapis cyfrowy
– naszywka (na ubranie, teczkę)

TECHNIKA WYKONANIA
Podział na kategorie:
– malarstwo,
– rysunek, grafika,
– grafika komputerowa,
– prezentacja power point,
– reportaż, klip -zapis cyfrowy

TERMINY
Otwarcie konkursu : 12 luty 2009 r.
Zakończenie konkursu : 12 marca 2009 r.
I. Komitet Założycielski wybierze do dnia 15 maraca 2009r. prace zwycięską – po 1 z każdej kategorii, oraz przyzna 3 wyróżnienia w każdej kategorii

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy,
– Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

NAGRODY:
• Uczestnicy, których praca wygra
w danej kategorii otrzymają otrzymają nagrody.
• Komitet Założcielski dokona kwalifikacji prac na wystawę po konkursową oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe do dnia 17 kwietnia 2009r.
• Na stronie internetowej www.ops.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu. Imiona i nazwiska oraz miasto zamieszkania zwycięzców oraz galeria zdjęć z wybranymi pracami.

PRAWA ORGANIZATORÓW:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji, a w przypadku logo do posługiwania się nim przez Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika Konkursu na Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej własności egzemplarza, na którym utrwalono pracę plastyczną, a także z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika Konkursu na Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej całości autorskich praw majątkowych do prac plastycznych na następujących polach eksploatacji w Polsce
i za granicą:

• zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: technikami poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowo, etc;
• publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia;
• publikacji, w tym także w formie plakatów i fotografii;
• prezentacji w mediach, w tym także elektronicznych; 
• publikacji imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania zwycięzców

Przystąpienie do Konkursu jest także równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika Konkursu na Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy. Po dokonaniu rejstracji w KRS wszelkie prawa przechodzą na Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora
za nadzór nad przebiegiem konkursu

Piotr Mazurek tel: 0-508-372-012
e-mail: [email protected]  

Adres na który należy nadsyłać prace:
Piotr Mazurek
ul. Piastów 10/24
40-868 Katowice
z dopiskiem "Konkurs ZZPPS"

regulamin konkursu opublikowany będzie
na stronie internetowej www.ops.pl 

REGULAMIN KONKURSU ZZPPS [ tutaj ].doc

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Minister ogłosiła konkurs na pilotaż CUS

12 grudnia 2019      TAGI:         
Ministerstwo planuje nabór wniosków w konkursie na pilotaż centrów usług społecznych...»

Konkurs: nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w pomocy społecznej

19 kwietnia 2019      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. „Działania...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!

Trwa konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

16 czerwca 2020      TAGI:      
Trwa konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej....»

Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej

W dniach 30.05-2.06 br. odbędzie się Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Pracowników...»

Konkurs z okazji Dnia Pracownika Socjalnego!

12 listopada 2020      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Pracownika...»
Monia2020 » 03 grudnia 2020, 22:09

Działalność gospod.

MGOPS123 » 03 grudnia 2020, 20:53

Koordynacja działalność

Durina » 03 grudnia 2020, 19:26

kasyno

Just5 » 03 grudnia 2020, 19:01

Uzysk z zatrudnienia