Newsy

Seminarium
”System prawny wolontariatu w Polsce”
21 maja 2009r. Olsztyn

System prawny wolontariatu w Polsce” pod honorowym Patronatem Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego, Pana Jacka Protasa, które odbędzie się ono 21 maja 2009r. (czwartek), w godz. 9.30 – 15.00 w Olsztynie, w Hotelu Warmińskim przy ul. Kołobrzeskiej 1.

Centrum Wolontariatu w Warszawie, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Olsztynie – Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem”,
Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z
Olsztyńskim Centrum Wolontariatu „Spinacz” i Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają do uczestnictwa w
Seminarium „System prawny wolontariatu w Polsce” pod honorowym
Patronatem Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego, Pana Jacka Protasa.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, ośrodków pomocy społecznej, szkół współpracujących lub chcących rozpocząć współpracę z wolontariuszami oraz instytucji i przedsiębiorstw rozwijających wolontariat pracowniczy.
W czasie seminarium odbędzie się 6 paneli tematycznych dotyczących prawnego wymiaru współpracy z wolontariuszami:

„Wolontariusze w organizacjach pozarządowych – perspektywa prawna”
Uczestnicy panelu dowiedzą się między innymi czy można być jednocześnie pracownikiem i wolontariuszem w jednej organizacji, jakie są różnice i podobieństwa w statusie wolontariusza i Członka stowarzyszenia oraz czy wolontariusz może zarabiać pieniądze dzięki umowom cywilnoprawnym, jaki rodzaj umowy podpisać z wolontariuszem.

„Prawne aspekty wolontariatu w szkole”
Uczestnicy panelu dla nauczycieli i reprezentantów szkół zostaną zapoznani z istotnymi aspektami wolontariatu w szkole, z prawnymi uregulowaniami pracy niepełnoletnich wolontariuszy, dowiedzą się m.in. czy można prowadzić zbiórki pieniężne w szkole, jak organizować akcje wolontariackie na terenie szkoły.

„Jak zgodnie z prawem korzystać z pomocy wolontariuszy w Ośrodku Pomocy Społecznej?”
Przedstawione zostaną podstawy prawne umożliwiające funkcjonowanie wolontariatu w OPS, przykładowe zakresy obowiązków koordynatorów wolontariuszy. Uczestnicy dowiedzą się jak określać i dokumentować kwalifikacje potrzebne do wykonywania określonych zadań woluntarystycznych.

„Prawne aspekty wolontariatu międzynarodowego”
Uczestnicy panelu będą mieli okazję dowiedzieć się, jak zgodnie z prawem organizować wolontariat międzynarodowy we własnej organizacji lub instytucji, czyli m.in. jakie przepisy regulują współpracę wolontariuszy zagranicznych, jak zawierać porozumienia z ochotnikami, oraz w jaki sposób rozwiązywać kwestie formalne związane z pobytem wolontariuszy w Polsce.

„Prawo w wolontariacie pracowniczym”
Uczestnicy panelu dowiedzą się, jak od strony prawnej organizować wolontariat pracowniczy w instytucji i przedsiębiorstwie, m.in. jak rozwiązywać kwestie formalne dot. pracy pracowników etatowych pragnących zaangażować się w wolontariat.
Więcej o wolontariacie pracowniczym: http://www.wolontariat.biz.pl 

„Ubezpieczenia a wolontariat”
Panel adresowany do wszystkich uczestników.
Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata – Kubicki, Komosa, Imiełowski zaprezentuje regulacje dotyczące ubezpieczania wolontariuszy, współpracujących z różnymi placówkami i organizacjami.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.mzpitu.pl i przesłanie go do 6 maja 2009r. (środa), e-mail: [email protected] , fax. (089) 535 77 80 z dopiskiem dla Marty Burdalskiej; lub o dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu „Spinacz” w siedzibie OCOP przy ul. T. Szewczenki 1 lub do sekretariatu MZPITU w Olsztynie przy ul. Wojska Polskiego8.

W razie pytań prosimy o kontakt: Marta Urban-Burdalska
tel. 609625070, e-mail: [email protected]

Seminarium "System prawny wolontariatu w Polsce" jest organizowane w ramach projektu "Strategia dla wolontariatu. Stworzenie mechanizmu Wsparcia i rozwoju wolontariatu w Polsce" przez Centrum Wolontariatu w Warszawie, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie – Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem", we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Centrum Wolontariatu "Spinacz" i Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej

oprac. ops.pl lotsy

Komentarze Seminarium
”System prawny wolontariatu w Polsce”
21 maja 2009r. Olsztyn (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii, ale ……

16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii, ale ……

09 maja 2022      TAGI:      
Minister Zdrowia zapowiedział zniesienie już od 16 maja stanu epidemii, jednakże...»
Procedura „ Niebieskie Karty” - działania zespołu interdyscyplinarnego i działania grupy diagnostyczno-pomocowej.

„Teraz koniec z Tobą. Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce”

29 września 2022      TAGI:      
Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia opublikowała „Teraz koniec z Tobą....»

Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro

20 listopada 2023      TAGI:      
W  dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w formule hybrydowej w hotelu Novotel...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego...»
PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR