Newsy         

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą problematykę opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi autorstwa Małgorzaty Paszkowskiej.

Autorka dokonuje podziału podejmowanej problematyki na 5 zasadniczych rozdziałów:

1. niepełnosprawność oraz starość – podstawowe pojęcia i zagadnienia
2. system ochrony zdrowia a system pomocy społecznej
3. opieka długoterminowa – podstawowe pojęcia i regulacje prawne
4. świadczenia gwarantowane z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego
5. świadczenia z pomocy społecznej.

Autorka niezwykle swobodnie porusza się po podejmowanym obszarze, czego wyraz daje, dokonując analizy regulacji prawnych i stosując nomenklaturę dostosowaną do zróżnicowanego odbiorcy. Świadomość wagi podejmowanego obszaru, jak również komplementarność zagadnień, czyni z publikacji swoisty przewodnik po meandrach przepisów prawa materialnego. Przystępny język oraz forma opracowania sprawia, że publikacja staje się przystępna nie tylko dla studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia czy szeroko rozumianą pomocą społeczną, ale również wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną na łamach poszczególnych rozdziałów problematyką.

Rozdział 1

Już na kartach pierwszego rozdziału autorka dokonuje analizy definicji niepełnosprawności, posługując się modelem medycznym i społecznym, płynnie przechodząc do prawnej analizy zagadnienia opartej na ustawodawstwie krajowym oraz dokumentach międzynarodowych. Ów rozdział dopełniają proceduralne aspekty orzekania o niepełnosprawności, tudzież stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 2

Niezwykle pomocny w eksploracji podejmowanego obszaru zdaje się kolejny rozdział przedstawiający zarys polskiego systemu ochrony zdrowia. Z uwagi na wielkość oraz wielowątkowość obszaru, autorka stara się przeprowadzić czytelnika przez kluczowe zagadnienia podejmowanej materii.
Jak słusznie podnosi, zasada równego traktowania obywateli opiera się na założeniu równego dostępu dla wszystkich ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych, jednocześnie przekonuje o istnieniu wyraźnych instrumentów prawnych ograniczających dostęp do świadczeń w postaci skierowań.

Analiza miejsca świadczeniobiorcy oraz świadczeniodawcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego pozwala usystematyzować czytelnikowi już podjęte treści.

Na łamach tego samego rozdziału zostaje przedstawiona problematyka systemu pomocy społecznej, jako pewnego kontrastu do uprzednio podejmowanego systemu. Autorka omawia wiele aspektów, począwszy od tego czym jest pomoc społeczna, podmioty realizujące zadania ze wskazanego zakresu po ustalenie prawa do w/przywołanych świadczeń. W ten sposób autorka zdaje się domykać klamrą pewne tło merytoryczne dla eksplorowanego obszaru.

Rozdział 3 i 4

W rozdziale trzecim analizie zostaje poddana tytułowa opieka długoterminowa. Przegląd siatki pojęciowej, charakterystyka jej rodzajów w kontekście polskiego prawodawstwa krystalizuje w oczach czytelnika zarys podejmowanego obszaru. Pewnym dopełnieniem rozdziału zdają się być podejmowane przez autorkę prawa pacjenta.

Rozdział 5

Kolejnym dopełnieniem w kontekście podejmowanej problematyki jest ostatni, piąty rozdział, zatytułowany „świadczenia z pomocy społecznej”. Autorka dopiero w ostatnim rozdziale podejmuje problematykę usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, ośrodków wsparcia oraz skierowania do domu pomocy społecznej.

Publikacja stanowi swoiste opracowanie osadzone głęboko w przepisach prawa, jednak pewna lekkość pióra i swoboda wywodu autorki sprawia, że jest przystępna nawet dla niezaznajomionego z prawem czytelnika.

Więcej informacji o samej publikacji:

https://ksiegarnia.difin.pl/formy-opieki-dlugoterminowej-nad-osobami-starszymi-i-niepelnosprawnymi-w-polsce

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

 

Komentarze „Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin) (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
KASIAp1983 » 29 listopada 2022, 12:02

dodatek mieszkaniowy

AnSmoll » 29 listopada 2022, 11:54

Faktura czy nota

madziulaa » 29 listopada 2022, 11:53

dochód utracony - jak postapić

monia2031 » 29 listopada 2022, 11:47

Jak "domówić kartę"???