Newsy         

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą problematykę opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi autorstwa Małgorzaty Paszkowskiej.

Autorka dokonuje podziału podejmowanej problematyki na 5 zasadniczych rozdziałów:

1. niepełnosprawność oraz starość – podstawowe pojęcia i zagadnienia
2. system ochrony zdrowia a system pomocy społecznej
3. opieka długoterminowa – podstawowe pojęcia i regulacje prawne
4. świadczenia gwarantowane z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego
5. świadczenia z pomocy społecznej.

Autorka niezwykle swobodnie porusza się po podejmowanym obszarze, czego wyraz daje, dokonując analizy regulacji prawnych i stosując nomenklaturę dostosowaną do zróżnicowanego odbiorcy. Świadomość wagi podejmowanego obszaru, jak również komplementarność zagadnień, czyni z publikacji swoisty przewodnik po meandrach przepisów prawa materialnego. Przystępny język oraz forma opracowania sprawia, że publikacja staje się przystępna nie tylko dla studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia czy szeroko rozumianą pomocą społeczną, ale również wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną na łamach poszczególnych rozdziałów problematyką.

Rozdział 1

Już na kartach pierwszego rozdziału autorka dokonuje analizy definicji niepełnosprawności, posługując się modelem medycznym i społecznym, płynnie przechodząc do prawnej analizy zagadnienia opartej na ustawodawstwie krajowym oraz dokumentach międzynarodowych. Ów rozdział dopełniają proceduralne aspekty orzekania o niepełnosprawności, tudzież stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 2

Niezwykle pomocny w eksploracji podejmowanego obszaru zdaje się kolejny rozdział przedstawiający zarys polskiego systemu ochrony zdrowia. Z uwagi na wielkość oraz wielowątkowość obszaru, autorka stara się przeprowadzić czytelnika przez kluczowe zagadnienia podejmowanej materii.
Jak słusznie podnosi, zasada równego traktowania obywateli opiera się na założeniu równego dostępu dla wszystkich ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych, jednocześnie przekonuje o istnieniu wyraźnych instrumentów prawnych ograniczających dostęp do świadczeń w postaci skierowań.

Analiza miejsca świadczeniobiorcy oraz świadczeniodawcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego pozwala usystematyzować czytelnikowi już podjęte treści.

Na łamach tego samego rozdziału zostaje przedstawiona problematyka systemu pomocy społecznej, jako pewnego kontrastu do uprzednio podejmowanego systemu. Autorka omawia wiele aspektów, począwszy od tego czym jest pomoc społeczna, podmioty realizujące zadania ze wskazanego zakresu po ustalenie prawa do w/przywołanych świadczeń. W ten sposób autorka zdaje się domykać klamrą pewne tło merytoryczne dla eksplorowanego obszaru.

Rozdział 3 i 4

W rozdziale trzecim analizie zostaje poddana tytułowa opieka długoterminowa. Przegląd siatki pojęciowej, charakterystyka jej rodzajów w kontekście polskiego prawodawstwa krystalizuje w oczach czytelnika zarys podejmowanego obszaru. Pewnym dopełnieniem rozdziału zdają się być podejmowane przez autorkę prawa pacjenta.

Rozdział 5

Kolejnym dopełnieniem w kontekście podejmowanej problematyki jest ostatni, piąty rozdział, zatytułowany „świadczenia z pomocy społecznej”. Autorka dopiero w ostatnim rozdziale podejmuje problematykę usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, ośrodków wsparcia oraz skierowania do domu pomocy społecznej.

Publikacja stanowi swoiste opracowanie osadzone głęboko w przepisach prawa, jednak pewna lekkość pióra i swoboda wywodu autorki sprawia, że jest przystępna nawet dla niezaznajomionego z prawem czytelnika.

Więcej informacji o samej publikacji:

https://ksiegarnia.difin.pl/formy-opieki-dlugoterminowej-nad-osobami-starszymi-i-niepelnosprawnymi-w-polsce

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

 

Komentarze „Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin) (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa