Archiwalne

AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Firma szkoleniowa BT z Bielska-Białej uprzejmie zaprasza na szkolenia organizowane w BYDGOSZCZY w dniu 20.05 br. oraz RZESZOWA w dniu 25.05 br. Zajęcia poprowadzi: długoletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony wykładowca specjalizujący się w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych, autorka publikacji książkowych ,, Dodatki Mieszkaniowe Komentarz” oraz licznych artykułów z tego zakresu. W programie:

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:
1. Wszczęcie postępowania – przyjmowanie wniosków i innych niezbędnych dokumentów i ich wstępna analiza,
2. Ocena merytoryczna wniosku:
a.tytuł prawny do lokalu,
b.pojęcie gospodarstwa domowego – ustalanie liczby członków gospodarstwa,
c.dochód – definicja, zasady ustalania i sposób dokumentowania dochodu,
d.powierzchnia normatywna,
e.wydatki stanowiące podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego;
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i podejmowanie decyzji w oparciu o dokonane ustalenia – „rażąca dysproporcja” w świetle orzecznictwa;
4. Wstrzymanie wypłaty dodatku i wygaśnięcie decyzji, a jego ponowne przyznanie,
5. Wznowienie postępowania, a zwrot nienależnie pobranego dodatku;
6. Pytania i odpowiedzi.

Szczegółowych informacji udziela Danuta Mazurek
033/812 91-11, e-mail: [email protected]  
lub sekretriat 033/812 20 60
oprac. ops.pl angoc

Komentarze AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DODATKÓW MIESZKANIOWYCH (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»