Archiwalne

Szkolenie: ”Zaburzenia seksualne związane z rozwojem i orientacją seksualną.”

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie \”Zaburzenia seksualne związane z rozwojem i orientacją seksualną\” w terminie: 22.06.2012.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie \” Zaburzenia seksualne związane z rozwojem i orientacją seksualną.\” w terminie: 22.06.2012.

Adresaci:
Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych- lekarzy, psychoterapeutów, psychologów specjalizujących się w terapii seksuologicznej. Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej.

Tematyka:
1. Wprowadzenie do seksuologii klinicznej człowieka.
2. Rozwój psychoseksualny.
a) Fazy rozwoju psychoseksualnego
b) Determinanty rozwoju psychoseksualnego człowieka
c) Orientacja seksualna: heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna
3. Zaburzenia związane z rozwojem psychoseksualnym i orientacją seksualną. 

a) zaburzenia dojrzewania, rozwoju seksualnego
b) orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna)
c) zaburzenia związków seksualnych
d) inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.
5. Terapia i pomoc psychologiczna w zaburzeniach związanych z rozwojem psychoseksualnym i orientacją seksualną.
6. Analiza studiów przypadku- praca warsztatowa.

Osoba prowadząca:
Agnieszka Juszczyk – biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu ofiar i sprawów gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz w CMKP Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii.

Koszt szkolenia: 300 PLN

Zapisy:
Na szkolenia w DCP można zapisać się w następujący sposób:
1) On-line – prosimy wypełnienie formularza on-line – dostępny na naszej stronie internetowej.
2) Fax – prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się na naszej stronie internetowej. i przesłanie do DCP faxem: .+48 (71) 332 36 70; +48 (71) 361 60 35
3) E-mail – prosimy o czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

www.dcp.wroclaw.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie: ”Zaburzenia seksualne związane z rozwojem i orientacją seksualną.” (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»