EFS dla OPS

6 czerwca

Przekazujemy nową wersje Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Kl obowiązującego od 1 czerwca 2009 r. Nowy dokument zamieszczamy w zakładce Szczegółowy Opis Priorytetów. W Priorytecie VII:

– usunięto regulacje dotyczące konieczności składania oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia przez osoby niepełnosprawne, młodzież w wieku 15-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz członków mniejszości etnicznych w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3,

– doprecyzowano definicję inicjatywy lokalnej poprzez podkreślenie konieczności udziału mieszkańców nie tylko w formułowaniu założeń, ale również w realizacji projektu,

– w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono możliwość zastosowania przez beneficjentów klauzul społecznych przy zlecaniu zadań projektu,

Komentarze 6 czerwca (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»